Завдання та мета ЮНЕСКО

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) була створена 16 лютого 1945 р. Штаб-квартира розташована у Парижі, Франція. Організація налічує 67 регіональних, кластерних і національних офісів та підрозділів, розташованих у різних частинах світу.

Статут ЮНЕСКО, прийнятий Лондонською конференцією у листопаді  1945 року, набув чинності 4 листопада 1946 року – після того, як акти про його прийняття, підписані 20 країнами, було здано на збереження. Нині членами Організації є 188 країн.

Основна мета ЮНЕСКО полягає у сприянні зміцненню миру та безпеки шляхом розширення співпраці народів у галузі освіти, науки і культури в інтересах забезпечення загальної поваги до справедливості, законності та прав людини, а також основних свобод, проголошених у Статуті Організації Об’єднаних Націй, для всіх народів без огляду на расу, стать, мову або релігію.

З метою реалізації свого мандату ЮНЕСКО виконує п’ять своїх функцій:

  1. Перспективні дослідження: які форми освіти, науки, культури і комунікації необхідні у завтрашньому світі?
  2. Просування, передача і обмін знаннями: спираючись головним чином на наукові дослідження, підготовку та викладання.
  3. Нормативна діяльність: підготовка та прийняття міжнародних актів та обов’язкових до виконання рекомендацій.
  4. Надання послуг експертів: країнам-членам для визначення їхньої політики у галузі розвитку та розроблення проектів у формі “технічної співпраці”.
  5. Обмін спеціалізованою інформацією.