Концепція підрозділу “Інститут координаторів реформ в галузі культури”

Регіональні диспропорції розвитку культури проявляються в залежності від рівня забезпечення об’єктами культури, фінансуванням і доступністю культурних благ для широких верств населення. Регіональна диференціація витрат на культуру і мистецтво в процентному відношенні від валового регіонального продукту демонструє в останні роки тенденцію до зниження.

Створення регіональних представництв Українського центру культурних досліджень має скоординувати роботу галузі на регіональному рівні, і, як наслідок, зупинити процеси руйнації галузі  та сформувати нові культурні простори із врахуванням регіональних особливостей.

Хто такий координатор?

 1. Знає проблеми регіону/області в культурній сфері.
 2. Координує та контролює правильність та своєчасність виконання завдань Міністерства культури керівними культурними підрозділами.
 3. Здійснює моніторинг та оцінку впливу законодавчих змін/реалізації реформ на розвиток галузі культури та якість забезпечення культурними послугами за місцем проживання.
 4. Супроводжує імплементацію реформи Децентралізації в галузі культури базового рівня, зокрема процеси деінституціоналізації.
 5. Контролює виконання державних стандартів надання культурних послуг на різних рівнях.
 6. Виконує координаційні функції з метою якісного проведення проектів, ініційованих ЦОВВ, УЦКД та структурними підрозділами, підпорядкованими Міністерству культури України на регіональних рівнях.

 

Завжди поруч

 1. Входить до складу дорадчого органу обласного структурного підрозділу ОДА та має право вносити пропозиції, які пов’язані із:
  • впровадженням реформи децентралізації;
  • деінституціональними процесами базового та районного рівнів галузі культури;
  • іншими діями, які мають забезпечити мінімальні культурні стандарти за місцем проживання;
  • забезпечення та контроль реалізації регіональних проектів, що відбуваються за підтримки Міністерства культури України.
 2. Здійснює моніторинг виконання законів, НПА та інших документів. Готує аналітичні звіти.
 3. Надає консультаційну допомогу:
  • керівникам галузі культури ОТГ, районів та ОМС під час формування бюджету в частині виконання мінімальних культурних стандартів та програм, що реалізуються на території відповідного села, селища, ОТГ, міста, держави;
  • під час формування керівних підрозділів, супровід процесів деінституціоналізації галузі та внесення змін в необхідні документи;
  • під час формування програмних та стратегічних документів із врахуванням пріоритетів Міністерства культури на відповідні роки.
 1. Проводить збори раз на два місяці із керівниками структурних підрозділів ОТГ, районів, малих міст з метою інформування про зміни чинного законодавства та визначення проблем/досягнень в окремих ОТГ, районах, містах з метою створення пілотних прикладів.
 2. Відслідковує проблеми галузі культури в громадах та пропонує варіанти їх вирішення із врахуванням особливостей регіонів та інших соціальних та географічних чинників.
 3. Здійснює моніторинг діяльності галузі із метою корегування процесів, збирає об’єктивні статистичні дані, на базі яких вносяться пропозиції до змін в нормативно–правові акти та інші законодавчі документи.