ІІІ Всеукраїнська конференція «Культура і креативні індустрії як основа розумної стратегії розвитку малої території»

|   6 – 7   червня     |

2019

ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ:
«КУЛЬТУРА І КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ ЯК ОСНОВА РОЗУМНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАЛОЇ ТЕРИТОРІЇ»

»

06-07.06.2019 р. у м. Тульчин (Вінницька обл.) відбудеться Третя Всеукраїнська конференція «Культура і креативні індустрії як основа розумної стратегії розвитку малої території»

На конференції обговорюватимуться питання Децентралізації в галузі культури та проблеми культурної економіки в Україні; успішні кейси у сфері культурних і креативних індустрій України та ін.

ОРГАНІЗАТОР

Український центр культурних досліджень

у співпраці з

Інститутом культурної політики

Тульчинською міською об’єднаною територіальною громадою

МЕТА

Популяризація культурного надбання невеликих міст України та міжнародного досвіду, а також окреслення шляхів стимулювання туристично потенціалу територій

МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ

українська

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Запрошуємо фахівців у сфері культурних і креативних індустрій презентувати свій досвід.

Якщо Ви бажаєте виступити з доповіддю, просимо надсилати резюме та тему виступу і анотацію (до 500 слів) на електронну адресу: conferenceTulchin@ukr.net до 15 квітня 2019 року.

У темі листа вказати: доповідь2019

Інформація про включення доповіді до програми конференції буде повідомлена до 22 квітня 2019 року

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ПОДАННЯ СТАТЕЙ

Якщо Ви бажаєте розповісти про свій досвід, поділитися цікавою практикою, надсилайте презентаційну статтю та заявку на електронну адресу: conferenceTulchin@ukr.net до 15 квітня 2019 року.

У темі листа вказати: стаття2019

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

– об’єм матеріалів до 6 сторінок (формат А4)
– редактор Word 97-2003;
– шрифт Times New Roman;
– кегль 12;
– інтервал 1,15;
– абзацний відступ – 1.25;
– усі поля – 2 см;
–  у правому верхньому куті сторінки вказується ПІБ автора, науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, назва організації/установи, місто;
– через один інтервал подається назва та текст статті;
– посилання на джерела в тексті подаються із зазначенням номера джерела в алфавітному списку та сторінки [1, с. 12];
– після тексту пропускається один рядок і в центрі прописними літерами жирним шрифтом прописується ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ

Прізвище, ім’я, по-батькові,
кандидат культурології,
науковий співробітник
Українського центру культурних досліджень
м. Київ

НАЗВА ДОПОВІДІ

Текст…………………………………………………………………………………………… [1, c.12].

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА:

  1. Нема приповідки без правди /Упоряд. Н.Бєлєнькова. – К. : Молодь, 1963. – 178 с.
  2. Словник фразеологізмів української мови / відп. ред. Винник В.О. – К. : Наукова думка, 2003. – 788 с.
  3. Тропина Н. П. Зарождение нового жанра дискурсологии / Н. П. Тропина // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика : наук. журн. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон: 2015. – С. 147-149.

ЗАЯВКА  Word