Архів досліджень УЦКД

    Команда УЦКД працює над такими дослідженнями:

2018 рік

  1.  Проект Джерелознавчі студії з історії культурної дипломатії України: “Світовий тріумф “Щедрика” – 100 років культурної дипломатії України
    Керівник проекту – Тіна Пересунько – старший науковий співробітник науково-дослідного відділу культурної політики УЦКД.
  2. Проект Створення віртуального музею нематеріальної культурної спадщини України.
    Керівник проекту –  Катерина Гончарова – заступник директора Українського центру культурних досліджень з наукових питань, кандидат історичних наук, стипендіатка програми FULBRIGHT (2014-2015).
  3. Тема «Світові моделі збереження національної нематеріальної культурної спадщини: порівняльний аналіз та визначення пріоритетів». Керівник теми – Валентина Телеуця –  к.філ.н., доцент, завідувач науково-дослідного відділу інноваційних технологій та популяризації культури Українського центру культурних досліджень.
  4. Тема «Методика топографічного визначення території пам’ятки в залежності від її виду з прив’язкою до геопросторових даних». Керівник теми – Віктор Савович Чабанюк – к. фіз.-мат. н., старший науковий співробітник відділу картографії Інституту географії НАН України.