Всеукраїнський відкритий конкурс програм (механізмів використання інструментів) збереження і розвитку елементів нематеріальної культурної спадщини “Жива традиція”

Український центр культурних досліджень (УЦКД) за підтримки Українського культурного фонду оголошує Всеукраїнський відкритий конкурс програм (механізмів використання інструментів) збереження і розвитку елементів нематеріальної культурної спадщини “Жива традиція”.

 У 2008 році Україна ратифікувала Конвенцію ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини. Наразі саме культурний спадок вбачається основою розумної стратегії соціально-економічного розвитку малих територій. Відкриття та привернення уваги до нематеріальної культурної спадщини слугуватиме поштовхом для подальшого розвитку культурного потенціалу регіонів.

Метою конкурсу є обрання найбільш релевантної, комплексної та узгодженої програми збереження і розвитку елементу нематеріальної культурної спадщини регіону з можливістю подальшого включення елементу до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

 

Термін подання заявок: до 18 листопада 2018 року (до 18.00).

Оголошення результатів конкурсу: 27 листопада 2018 року.

 

За перемогу в конкурсі передбачена грошова винагорода:

  • перша премія — 25 000 грн
  • друга і третя премії — по 12 500 грн

 

Пакет документів, що надаються для участі в конкурсі:

  • заповнена облікова картка на елемент нематеріальної культурної спадщини, що пропонується зберегти і розвивати (форма облікової картки доступна на сайті Міністерства культури України);
  • опис програми механізмів використання інструментів збереження і розвитку елементу нематеріальної культурної спадщини регіону (форма додається);
  • фото (не менше 10), відео (за потребою) та аудіо (за потребою) матеріали по елементу, що плануєте зберегти і розвивати.

 

Матеріали мають бути надіслані на адресу virtualnks@gmail.com з позначкою “Конкурс” до 18.11.2018 року до 18.00.

 

Бажаємо успіхів!

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ З ІСТОРІЇ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ УКРАЇНИ: “СВІТОВИЙ ТРІУМФ “ЩЕДРИКА” — 100 РОКІВ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ УКРАЇНИ”

“До України мені було цілком байдуже,
але зараз я буду битися скрізь за мистецтво цієї країни!”

“La Gazette de Hollande”, 24 січня 1920

У 2019 році в Україні відзначатиметься 100-річчя з моменту заснування першої державної інституції в галузі культурної дипломатії – Української Республіканської Капели під проводом диригента Олександра Кошиця, що гастролювала в країнах Західної Європи, Північної й Південної Америки упродовж 1919-1924 років з метою промоції української музичної культури і державного іміджу України в світі (Чехословаччина, Австрія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Голландія, Великобританія, Німеччина, Польща, Іспанія, США, Мексика, Аргентина, Бразилія, Уругвай, Куба, Канада). Капела була створена з ініціативи глави Уряду Директорії УНР Симона Петлюри у січні 1919 року в умовах, ідентичних до обставин сьогодення – військової та інформаційної агресії з боку Росії – як інструмент протидії російській пропаганді і промоції української ідеї в світі.

Капела, як мистецька інституція УНР, підпорядковувалась, фінансувалась і координувалась з боку культурного й дипломатичного відомства УНР (Головного управління мистецтв і національної культури та Міністерства закордонних справ) і стала першим проектом культурної дипломатії в історії модерної України. Всесвітньовідомий «Щедрик» в обробці Миколи Леонтовича, як культовий номер репертуару української Капели, викликав найбільші захоплення з боку закордонної громадськості: “Цей український гашиш – найсолодша з отрут!” (з відгуку німецької аудиторії про “Щедрик” під час українського концерту в Берліні в липні 1920 року).

В ході реалізації науково-просвітницького проекту «Джерелознавчі студії з історії культурної дипломатії: Світовий тріумф “Щедрика” — 100 років культурної дипломатії України”, започаткованого з ініціативи наукової співробітниці відділу культурної політики УЦКД Пересунько Тіни, планується здійснити вибірку репрезентативних документів з історії світового турне Української Республіканської Капели у 1919-1924 рр. як інструменту політики культурної дипломатії Уряду Директорії УНР: закордонні рецензії, листи видатних політичних і культурних діячів світу на адресу Капели й української культури, закордонні афіші й лібрето концертів хору, державні документи УНР, що підтверджують державно-інституційний статус закордонних гастролей “Щедрика” і Української Республіканської Капели 100 років тому.

Матеріали планується оприлюднити наприкінці листопада 2018 року у форматі мандрівної виставки і збірника архівних документів, що будуть поширюватись й експонуватись в державних, дипломатичних, культурних та освітніх установах України і світу. Окрім того, заплановано створити інтерактивний веб-сайт проекту, присвяченого 100-річчю культурної дипломатії України і світового тріумфу “Щедрика”.

Партнери проекту:

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України
Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин

 

Посилання на інформаційні джерела: 

Сторінка Facebook 100 років культурної дипломатії України

 

СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНОГО МУЗЕЮ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ

Про проект

У 2008 році Україна ратифікувала Конвенцію ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини. За десять років, що минули, визначено  інституцію для імплементації положень Конвенції – Український центр культурних досліджень (УЦКД) та сформовано Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини.

Співпраця України з ЮНЕСКО – це складова міжнародної діяльності нашої Держави. Враховуючи процеси глобалізації світу, важливим є збереження форм нематеріальної культури, які є найвразливішими не лише до уніфікації, а й до демографічних та соціально-економічних зрушень, що збільшують ризики їхньої втрати.

Проведення дигіталізації історичних здобутків стане ефективним заходом збереження, поширення і відтворення нематеріальної культури для широкого загалу. Навички і знання, що використовуються у малих містах та селищах, можуть стимулювати розвиток творчих галузей, зокрема креативних індустрій, здатних привернути увагу іноземних і внутрішніх туристів та сприяти залученню інвестицій для трансформації постіндустріальних та формування історичних просторів і середовищ.

Місія

Місією музею є збереження та передача знань, розширення можливостей та виховання у  людей  поваги і сприйняття культурного розмаїття.

Мета

Метою віртуального музею є відтворення й репрезентація у сучасній і доступній формі нематеріальної культурної спадщини України та збільшення зацікавлених осіб у знайомстві з культурним надбанням нашого народу та вивчення традицій, що сприятиме формуванню єдиного культурного простору України.

Унікальність

Унікальність музею  полягає в об’єднанні наявних культурних та дослідницьких ініціатив, сприянні максимальному розповсюдження знань про традиційну культуру українців, створенні прецеденту  впровадження сучасного формату обліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини за кластерною (регіональною) методологією.

Інтерактивна карта регіонів побутування елементів НКС