Український центр культурних досліджень запрошує Вас поділитись практичним досвідом збереження і популяризації елементів нематеріальної культурної спадщини

Центр планує публікацію оновленого видання по елементах НКС, до якого також увійде розділ по нещодавніх практичних кейсах охорони, розвитку і промоції НКС. Наголос на практичній складовій має скерувати подальшу дискусію на національному рівні, висвітлити нове бачення традиційних методів і підходів, дозволить розширити звичні механізми використання інструментів збереження, розвитку і промоції НКС.

Загальні вимоги до опису кейсів:

  • обсяг – 3-5 сторінок;
  • шрифт Times New Roman;
  • кегль 12, через 1,15 інтервал;
  • посилання на джерела позначаються квадратними дужками із вказівкою порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки;
  • фотографії та графічні матеріали – розширення не менше 300 dpi, обов’язків підпис під кожним фото.

Просимо зазначити: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи/навчання, e-mail, мобільний телефон, тема публікації.

Термін подання: до 15 жовтня 2018 року.

 

Матеріали просимо надсилати на електронну адресу УЦКД info.ukrccs@gmail.com з приміткою “Видання НКС”.

Чекаємо на Ваші кейси!

Запрошуємо колег до співпраці

Шановні колеги!

Український центр культурних досліджень упродовж 2018 року провів ряд заходів, присвячених охороні, збереженню та популяризації елементів Нематеріальної культурної спадщини України.

За результатами цих заходів формується збірник статей, який буде видано до 1 грудня 2018 року та презентовано під час Підсумкової конференції «Імплементація конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи», яка відбудеться 5-6 грудня 2018 року у місті Київ.

Запрошуємо Вас долучитися до друку, презентувавши цікаві стартапи, механізми збереження та інструменти популяризації елементів Нематеріальної культурної спадщини Вашого регіону та/або існуючий досвід країн світу.

Вимоги до оформлення:

  • 6 сторінок: шрифт Times New Roman, кегль 12
  • Відстань між рядками – 1,15
  • 3-5 світлин до статті (формат 10х15)

 

Матеріали приймаються до 10 жовтня 2018 року на адресу: info.ukrccs@gmail.com

 

Надихніть своїми прикладами!