ІІ Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Досвід розвитку креативних індустрій на базі нематеріальної культурної спадщини»

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній онлайн конференції «Досвід розвитку креативних індустрій на базі нематеріальної культурної спадщини», яка відбудеться 15 листопада 2019 року (Український центр культурних досліджень).

 

Тематика конференції:

 1. Стан розвитку культурних та креативних індустрій в Україні.
 2. Нематеріальна культурна спадщина й культурні та креативні індустрії як важіль економічного розвитку територій: міжнародний досвід.

 

Мова конференції: українська, всі слов’янські, англійська

 

Для участі у конференції необхідно надіслати на електронну адресу creative.indconf@gmail.com до 13 листопада 2019 року (включно) такі документи:

 • заявку для участі у конференції (бланк заяви додається);
 • статтю, оформлену відповідно до вимог (інформація додається);
 • скрін (у разі сплати через «Приват 24») чи відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску (внесок за участь у конференції та електронний варіант збірки складає 150 грн., внесок за участь у конференції та друковану збірку – 300 грн.)

 

Інформація щодо організаційного внеску:

Український центр культурних досліджень

код ЄДРПОУ 02215041

Р/рахунок 31252272103507

в Держказначейській службі України, м. Києва

МФО 820172

Оплата за участь в заочній конференції (без ПДВ)  (вкажіть дату проведення)

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для статті – Стаття, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок

Наприклад: Іванов_Заявка, Іванов_Стаття, Іванов_Внесок

 

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді

До розгляду приймаються статті від 5 до 10 сторінок за такими вимогами: редактор Word 97-2003; шрифт Times New Roman; кегль 14; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1.25, усі поля – 2 см. Посилання на джерела в тексті даються з позначенням номера джерела в алфавітному списку; після номера джерела ставиться кома, потім маленька літера с з крапкою: [1, с. 12].

Ліворуч подається УДК, праворуч прописуються прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи.

Через один інтервал у центрі прописними літерами жирним шрифтом подається назва доповіді. Після пропуску одного рядка подається стисла анотація та ключові слова (мовою статті та англійською). Через один інтервал подається текст статті. Після тексту пропускається один рядок і в центрі прописними літерами жирним шрифтом набирається слово ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА. Нижче з абзацу з нумерацією за алфавітом дається використана література. Література оформлюється згідно з вимогами, викладеними в наказі ВАК України № 63 від 26.01.2008 р.

 

Координатор конференції:

По всім питанням стосовно конференції звертайтесь за адресою:

creative.indconf@gmail.com

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  Word

ЗАЯВКА  Word

ІІ Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Вплив культурних та креативних індустрій на економічний розвиток територій: міжнародний досвід»

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній онлайн конференції «Вплив культурних та креативних індустрій на економічний розвиток територій: міжнародний досвід», яка відбудеться 24 червня 2019 року.

 

Тематика конференції:

 1. Стан розвитку культурних та креативних індустрій в Україні.
 2. Вплив культурних та креативних індустрій на економічний розвиток територій: міжнародний досвід.

 

Мова конференції: українська, всі слов’янські, англійська

 

Для участі у конференції необхідно надіслати на електронну адресу creative.indconf@gmail.com до 20 червня 2019 року (включно) такі документи:

 • заявку для участі у конференції (бланк заяви додається);
 • статтю, оформлену відповідно до вимог (інформація додається);
 • скрін (у разі сплати через «Приват 24») чи відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску (внесок за участь у конференції та електронний варіант збірки складає 150 грн., внесок за участь у конференції та друковану збірку – 300 грн.)

 

Інформація щодо організаційного внеску:

Український центр культурних досліджень

код ЄДРПОУ 02215041

Р/рахунок 31252272103507

в Держказначейській службі України, м. Києва

МФО 820172

Оплата за участь в заочній конференції (без ПДВ)  (вкажіть дату проведення)

 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для статті – Стаття, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок

Наприклад: Іванов_Заявка, Іванов_Стаття, Іванов_Внесок

 

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді

До розгляду приймаються статті від 5 до 10 сторінок за такими вимогами: редактор Word 97-2003; шрифт Times New Roman; кегль 14; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1.25, усі поля – 2 см. Посилання на джерела в тексті даються з позначенням номера джерела в алфавітному списку; після номера джерела ставиться кома, потім маленька літера с з крапкою: [1, с. 12].

Ліворуч подається УДК, праворуч прописуються прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи.

Через один інтервал у центрі прописними літерами жирним шрифтом подається назва доповіді. Після пропуску одного рядка подається стисла анотація та ключові слова (мовою статті та англійською). Через один інтервал подається текст статті. Після тексту пропускається один рядок і в центрі прописними літерами жирним шрифтом набирається слово ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА. Нижче з абзацу з нумерацією за алфавітом дається використана література. Література оформлюється згідно з вимогами, викладеними в наказі ВАК України № 63 від 26.01.2008 р.

 

Координатор конференції:

По всім питанням стосовно конференції звертайтесь за адресою:

creative.indconf@gmail.com

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  Word

ЗАЯВКА  Word

ІІ Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Культурні і креативні індустрії: міжнародні пріоритети розвитку та стан в Україні»

Шановні колеги!

 Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній онлайн конференції «Культурні і креативні індустрії: міжнародні пріоритети розвитку та стан в Україні», яка відбудеться 25 березня 2019 року.

 

Тематика конференції:

 1. Стан культурних та креативних індустрій в Україні.
 2. Вплив культурних та креативних індустрій на економічний розвиток територій: міжнародний досвід.

 

Мова конференції: українська, всі слов’янські, англійська

 

Для участі у конференції необхідно надіслати на електронну адресу creative.indconf@gmail.com до 21 березня 2019 року (включно) такі документи:

 • заявку для участі у конференції (бланк заявки додається);
 • статтю, оформлену відповідно до вимог (інформація додається);
 • скрін (у разі сплати через «Приват 24») чи відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску (внесок за участь у конференції та електронний варіант збірки складає 150 грн., внесок за участь у конференції та друковану збірку – 300 грн.)

 

Інформація щодо організаційного внеску:

Український центр культурних досліджень

код ЄДРПОУ 02215041

Р/рахунок 31252272103507

в Держказначейській службі України, м. Києва

МФО 820172

Оплата за участь в заочній конференції (без ПДВ)  (вкажіть дату проведення)

 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для статті – Стаття, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок

Наприклад: Іванов_Заявка, Іванов_Стаття, Іванов_Внесок

 

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді

До розгляду приймаються статті від 5 до 10 сторінок за такими вимогами: редактор Word 97-2003; шрифт Times New Roman; кегль 14; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1.25, усі поля – 2 см. Посилання на джерела в тексті даються з позначенням номера джерела в алфавітному списку; після номера джерела ставиться кома, потім маленька літера с з крапкою: [1, с. 12].

Ліворуч подається УДК, праворуч прописуються прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи.

Через один інтервал у центрі прописними літерами жирним шрифтом подається назва доповіді. Після пропуску одного рядка подається стисла анотація та ключові слова (мовою статті та англійською). Через один інтервал подається текст статті. Після тексту пропускається один рядок і в центрі прописними літерами жирним шрифтом набирається слово ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА. Нижче з абзацу з нумерацією за алфавітом дається використана література. Література оформлюється згідно з вимогами, викладеними в наказі ВАК України № 63 від 26.01.2008 р.

 

Координатор конференції:

По всім питанням стосовно конференції звертайтесь за адресою:

creative.indconf@gmail.com

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  Word

ЗАЯВКА  Word

Міжнародна науково-практична онлайн конференція: “Досвід розвитку креативних індустрій на базі нематеріальної культурної спадщини”

23 листопада 2018 року запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній заочній науковій конференції «Досвід розвитку креативних індустрій на базі нематеріальної культурної спадщини», організованої Українським центром культурних досліджень у партнерстві з Інститутом культурної політики.

 

19 червня 2018 року Верховна Рада ввела поняття «креативні індустрії» в законодавство про культуру і визначила їх як вид економічної діяльності, що має потенціал для створення доданої вартості та робочих місць через культурне або колективне вираження. Практичний досвід багатьох країн свідчить про те, що формування інноваційно-креативного сектора є необхідною умовою сталого розвитку сучасних міст і територій.

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ – активізувати культурний потенціал країни через поширення інформації щодо найкращого досвіду залучення сектору культурних та креативних індустрій для розвитку малих та великих територій.

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Стан культурних та креативних індустрій в Україні.

Вплив культурних та креативних індустрій на економічний розвиток територій: міжнародний досвід.

Досвід розвитку креативних індустрій на базі нематеріальної культурної спадщини.

 

МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, всі слов’янські, англійська.

 

ФОРМА УЧАСТІ

Розміщення матеріалів в електронному виданні на сайті Українського центру культурних досліджень – uccs.org.ua

Публікація тез і статтей у паперовому виданні Центру “Вісник Українського центру культурних досліджень”, що видаватиметься наприкінці поточного року.

 

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО до 20 листопада 2018 року:

1) заповнити форму заявки

https://goo.gl/forms/VmCoxak4gMabq0jv2

 

2) надіслати на адресу creative.indconf@gmail.com

тези доповіді або статтю до публікації, оформлену відповідно до вимог, та відскановану квитанцію про оплату оргвнеску.

 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для статті – Стаття, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок

Наприклад: Бондаренко_Заявка, Бондаренко_Стаття, Бондаренко_Внесок

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ

Український центр культурних досліджень

код ЄДРПОУ 02215041

Р/рахунок 31252272103507

в Держказначейській службі України, м. Києва

МФО 820172

Оплата за участь в заочній конференції (без ПДВ) (вкажіть дату проведення)

 

Одноразовий організаційний внесок при реєстрації до 19.11 – 200 грн.

Одноразовий організаційний внесок при реєстрації після 19.11 – 250 грн.

Вартість вказана без врахування ПДВ

 

 

ВИМОГО ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ

– об’єм статті від 5 до 10 сторінок
– редактор Word 97-2003;
– шрифт Times New Roman;
– кегль 14;
– інтервал 1,5;
– абзацний відступ – 1.25;
– усі поля – 2 см;
– посилання на джерела в тексті даються з позначенням номера – джерела в алфавітному списку;
– після номера джерела ставиться кома, потім маленька літера с з крапкою: [1, с. 12];
– ліворуч подається УДК, праворуч прописуються прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи;
– через один інтервал в центрі прописними літерами жирним шрифтом подається назва доповіді;
– після пропуску одного рядка подається стисла анотація та ключові слова (мовою статті та англійською);
– через один інтервал подається текст статті;
– після тексту пропускається один рядок і в центрі прописними літерами жирним шрифтом набирається слово ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА;
– нижче з абзацу з нумерацією за алфавітом дається використана література;
– література оформлюється згідно з вимогами, викладеними в наказі ВАК України № 63 від 26.01.2008 р.

Координатор конференції:

Ковальчук Ірина Михайлівна

роб. тел. +38 044 272 45 50

Міжнародна науково-практична онлайн конференція: “Вплив культурних та креативних індустрій на економічний розвиток територій: міжнародний досвід”

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

15 жовтня 2018 року

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній онлайн конференції “Вплив культурних та креативних індустрій на економічний розвиток територій: міжнародний досвід”, організованій Українським центром культурних досліджень у партнерстві з Інститутом культурної політики.

19 червня 2018 року Верховна Рада ввела поняття «креативні індустрії» в законодавство про культуру України. З цього часу цей термін дедалі активніше використовується у теоретичному полі. Втім, практичні аспекти функціонування, розкриття та реалізації потенціалу креативних індустрій почасти залишаються поза увагою фахівців та громадськості. Разом з тим, досвід використання потенціалу креативних індустрій для соціального та економічного розвитку регіонів, звичний для міжнародної практики, може слугувати базою розроблення практичних рекомендацій для України.

Конференція є продовженням серії онлайн конференцій УЦКД, присвячених розробленню теми креативних індустрій в Україні.

Метою конференції є розроблення “дорожньої карти” для розвитку креативних та культурних індустрій України на базі міжнародного досвіду.

Тематика конференції:

 • визначення місця культурних і креативних індустрій у економіці регіонів;
 • оцінка впливу креативних і культурних індустрій на розвиток територій;
 • практичні кейси розвитку економіки регіонів на базі креативних і культурних ресурсів.

Мова конференції: українська, всі слов’янські, англійська.

Форма участі:

 1. Розміщення матеріалів в електронному виданні на сайті Українського центру культурних досліджень – uccs.org.ua
 2. Публікація тез і статей у двомовному (українською і англійською мовами) паперовому виданні Центру “Вісник Українського центру культурних досліджень”, що видаватиметься наприкінці поточного року.

Для участі в конференції необхідно до 12 жовтня 2018 року:

 1. заповнити форму заявки на участь https://goo.gl/forms/BTTLbaiCkCkYOchl2
 2. надіслати на адресу creative.indconf@gmail.com тези доповіді або статтю до публікації, оформлену відповідно до вимог, та відскановану квитанцію про оплату оргвнеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для статті – Стаття, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок

Наприклад: Бондаренко_Заявка, Бондаренко_Стаття, Бондаренко_Внесок

 

Інформація щодо організаційного внеску:

Український центр культурних досліджень

код ЄДРПОУ 02215041

Р/рахунок 31252272103507

в Держказначейській службі України, м. Києва

МФО 820172

Оплата за участь в заочній конференції (без ПДВ)  (вкажіть дату проведення)

 

Одноразовий організаційний внесок при реєстрації до 12.10 – 200 грн.

Одноразовий організаційний внесок при реєстрації після 12.10 – 250 грн.

Вартість вказана без врахування ПДВ

До кінця 2018 року Український центр культурних досліджень планує проведення ще однієї конференції за темою: “Досвід розвитку креативних індустрій на базі нематеріальної культурної спадщини” (23 листопада).

Організаційний внесок для участі у двох онлайн конференціях протягом 2018 року за умови реєстрації не пізніше 3 днів до початку першого заходу – 300 грн. (без ПДВ) (публікація матеріалів доповідей у паперовому збірнику за умови відбору редколегією).

Організаційний внесок для участі у двох онлайн конференціях протягом 2018 року за умови реєстрації менше ніж за 3 днів до початку першого заходу – 350 грн. (без ПДВ) (публікація матеріалів доповідей у паперовому збірнику за умови відбору редколегією).

 

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді:

 • об’єм статті від 5 до 10 сторінок
 • редактор Word 97-2003;
 • шрифт Times New Roman;
 • кегль 14;
 • інтервал 1,5;
 • абзацний відступ – 1.25;
 • усі поля – 2 см;
 • посилання на джерела в тексті даються з позначенням номера джерела в алфавітному списку;
 • після номера джерела ставиться кома, потім маленька літера с з крапкою: [1, с. 12];
 • ліворуч подається УДК, праворуч прописуються прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи;
 • через один інтервал в центрі прописними літерами жирним шрифтом подається назва доповіді;
 • після пропуску одного рядка подається стисла анотація та ключові слова (мовою статті та англійською);
 • через один інтервал подається текст статті;
 • після тексту пропускається один рядок і в центрі прописними літерами жирним шрифтом набирається слово ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА;
 • нижче з абзацу з нумерацією за алфавітом дається використана література;
 • література оформлюється згідно з вимогами, викладеними в наказі ВАК України № 63 від 26.01.2008 р.

 

Координатор конференції:

Ковальчук Ірина Михайлівна (роб. тел. +38 044 272 45 50)

info.ukrccs@gmail.com (з позначкою “онлайн конференція “дата”)

Міжнародна науково-практична онлайн-конференція: “Культурні і креативні індустрії: міжнародні пріоритети розвитку та стан в Україні”

14 вересня 2018 року запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній онлайн конференції “Культурні і креативні індустрії: міжнародні пріоритети розвитку та стан в Україні”, організованої Українським центром культурних досліджень у партнерстві з Інститутом культурної політики.

19 червня 2018 року Верховна Рада ввела поняття «креативні індустрії» в законодавство про культуру і визначила їх як вид економічної діяльності, що має потенціал для створення доданої вартості та робочих місць через культурне або колективне вираження. Практичний досвід багатьох країн свідчить про те, що формування інноваційно-креативного сектора є необхідною умовою сталого розвитку сучасних міст і територій.

Мета конференції – вироблення ефективних механізмів залучення сектору культурних та креативних індустрій для активізації культурного потенціалу і розвитку територій на основі кращих практик та презентованого досвіду.

Тематика конференції:

 1. Стан культурних та креативних індустрій в Україні;
 2. Вплив культурних та креативних індустрій на економічний розвиток територій: міжнародний досвід;
 3. Досвід розвитку креативних індустрій на базі нематеріальної культурної спадщини;

Мови конференції: українська, всі слов’янські, англійська.

Форма участі:

 1. Розміщення матеріалів в електронному виданні на сайті Українського центру культурних досліджень – uccs.org.ua
 2. Публікація тез і статей у двомовному (українською і англійською мовами) паперовому виданні Центру “Вісник Українського центру культурних досліджень”, що видаватиметься наприкінці поточного року.

Для участі в конференції необхідно до 10 вересня 2018 року:

 1. заповнити форму заявки на участь 
 2. надіслати на адресу creative.indconf@gmail.com тези доповіді або статтю до публікації, оформлену відповідно до вимог, та відскановану квитанцію про оплату оргвнеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для статті – Стаття, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок

Наприклад: Бондаренко_Заявка, Бондаренко_Стаття, Бондаренко_Внесок

Інформація щодо організаційного внеску:

Український центр культурних досліджень

код ЄДРПОУ 02215041

Р/рахунок 31252272103507

в Держказначейській службі України, м.Києва

МФО 820172

Оплата за участь в заочній конференції (без ПДВ)  (вкажіть дату проведення)

Одноразовий організаційний внесок при реєстрації до 10.09 – 200 грн.

Одноразовий організаційний внесок при реєстрації після 10.09 – 250 грн.

Вартість вказана без врахування ПДВ

ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ

До кінця 2018 року Український центр культурних досліджень планує проведення ще двох конференцій за темами: “Можливості і ризики міжнародного партнерства в галузі дослідження і збереження нематеріальної культурної спадщини України” (15 жовтня) та “Регіональні ресурси як джерело національного культурного капіталу: дослідження сучасних практик” (20 листопада).

Організаційний внесок для участі у двох онлайн конференціях протягом 2018 року за умови реєстрації не пізніше 5 днів до початку першого заходу – 300 грн. (без ПДВ) (публікація матеріалів доповідей у паперовому збірнику за умови відбору редколегією).

Організаційний внесок для участі у двох онлайн конференціях протягом 2018 року за умови реєстрації менше ніж за 5 днів до початку першого заходу – 350 грн. (без ПДВ) (публікація матеріалів доповідей у паперовому збірнику за умови відбору редколегією).

Організаційний внесок для участі у трьох онлайн конференціях протягом 2018 року  за умови реєстрації не пізніше 5 днів до початку першого заходу – 500 грн. (без ПДВ) (обов’язкова публікація матеріалу принаймні однієї доповіді у паперовому збірнику).

Організаційний внесок для участі у трьох онлайн конференціях протягом 2018 року  за умови реєстрації менше ніж за 5 днів до початку першого заходу – 550 грн. (без ПДВ) (обов’язкова публікація матеріалу принаймні однієї доповіді у паперовому збірнику).

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді:

 • об’єм статті від 5 до 10 сторінок
 • редактор Word 97-2003;
 • шрифт Times New Roman;
 • кегль 14;
 • інтервал 1,5;
 • абзацний відступ – 1.25;
 • усі поля – 2 см;
 • посилання на джерела в тексті даються з позначенням номера джерела в алфавітному списку;
 • після номера джерела ставиться кома, потім маленька літера “с” з крапкою: [1, с. 12];
 • ліворуч подається УДК, праворуч прописуються прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи;
 • через один інтервал в центрі прописними літерами жирним шрифтом подається назва доповіді;
 • після пропуску одного рядка подається стисла анотація та ключові слова (мовою статті та англійською);
 • через один інтервал подається текст статті;
 • після тексту пропускається один рядок і в центрі прописними літерами жирним шрифтом набирається слово ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА;
 • нижче з абзацу з нумерацією за алфавітом дається використана література;
 • література оформлюється згідно з вимогами, викладеними в наказі ВАК України № 63 від 26.01.2008 р.

Координатор конференції:

Ковальчук Ірина Михайлівна (роб. тел. +38 044 272 45 50)