Склад ЮНЕСКО

До складу ЮНЕСКО входять три органи:

  • ГЕНЕРАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ країн-членів, що є вищим керівним органом ЮНЕСКО, збирається, зазвичай, на свої сесії раз на два роки. Наслідуючи принцип, що кожна країна-член має один голос, Генеральна конференція затверджує Програму і бюджет Організації.
  • ВИКОНАВЧА РАДА налічує у своєму складі 58 представництв країн-членів; збирається на свої сесії, зазвичай, двічі на рік; виступає в якості адміністративного органу;  виконує підготовку роботи Генеральної конференції та несе відповідальність за ефективність виконання рішень Конференції.
  • СЕКРЕТАРІАТ є виконавчим органом Організації. Під керівництвом Генерального директора, що обирається на термін 6 років, співробітники Секретаріату займаються реалізацією програм, прийнятих країнами-членами.

У складі Секретаріату нараховується 1 514 міжнародних цивільних службовців, серед них фахівці і співробітники загальних служб, які є співробітниками Секретаріату. З них майже 645 працюють поза Штаб-квартирою в одному з 73 підрозділів ЮНЕСКО, розташованих по всіх країнах світу.

У 190 країнах-членах ЮНЕСКО створено національні комісії, до складу яких входять представники працівників освіти, науки, культури відповідної країни.

344 неурядові організації (НУО) підтримують “офіційні” стосунки з ЮНЕСКО, а майже 1 200 НУО співпрацюють з Організацією на разовій основі.

6670 асоційованих шкіл допомагають молоді виховувати у собі почуття толерантності та розуміння народів інших країн.

6000 клубів, асоціацій і центрів ЮНЕСКО сприяють просуванню ідеалів Організації та її діяльності на низовому рівні.

173 країн-членів мають постійне представництво при Організації у Парижі.