Минулі заходи

КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ ЗА 2017 РІК

Український центр культурних досліджень Міністерства культури України впродовж 2017 року для реалізації пунктів Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону нематеріальної культурної спадщини» проводив конференції і семінари:

Семінар «Алгоритм подачі документів процедури просування елементів нематеріальної культурної спадщини» призначений для ознайомлення з вимогами та методиками ЮНЕСКО щодо процедури підготовки та подачі супровідних документів елементу нематеріальної культурної спадщини з метою просування до регіональних списків, Національного Реєстру та Міжнародних списків.

Фахівці Міністерства культури України, Українського центру культурних досліджень поінформували про методику ЮНЕСКО щодо подачі документів і нові вимоги до оформлення Інвентарної та Облікової карток елементу нематеріальної культурної спадщини.

Мета: ознайомити слухачів з вимогами до документів та процедурою просування елементів нематеріальної культурної спадщини до місцевих/регіональних переліків та Національного реєстру України.

Організатори: Український центр культурних досліджень Міністерства культури України, Районний комунальний заклад «Музей кролевецького ткацтва», Просвітницький центр «Вирій».

Місце проведення: Районний комунальний заклад «Музей кролевецького ткацтва», бульвар Шевченка, 33, м. Кролевець, Сумська обл., 41300.

Тематика конференції визначається за такими науково-практичними напрямами (секціями):
1. Культурні практики з традиційних ремесел.
2. Технологія виготовлення тканих рушників: досвід і традиція.
3. Презентація нематеріальної культурної спадщини у музеях України.
4. Взаємодія організації культури в сфері нематеріальної культурної спадщини.

1 вересня у будинку Центру Української Культури та Мистецтва відбувся круглий стіл на тему: «Косівська мальована кераміка: підготовка до списку ЮНЕСКО».

Організаторами виступили: Міністерство культури України, Український центр культурних досліджень на чолі з Олександром Буценко та Центр Української Культури та Мистецтва. Серед учасників семінару були народні майстри України, представники музейних структур, науковці та небайдужі до майбутнього української культури.

Міжнародний семінар призначений для обміну досвідом з реалізації Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини та проведення заходів щодо охорони, збереження та популяризації елементів нематеріальної культурної спадщини на прикладі естонського та українського переборного ткацтва та поліфонічного співу. У ході семінару планується робота творчих лабораторій.

Учасники семінару – представники Центру народної культури Естонії, члени громади Сето, народні майстри Естонії, учасники хору традиційного сетуського багатоголосного співу лєело (елемент, внесений до Списку ЮНЕСКО) «Siidisõsara» (Естонія);фахівці Міністерства культури України, Українського центру культурних досліджень; майстри ручного художньо-декоративного переборного ткацтва (Україна); учасники співочих колективів Дніпропетровщини, с. Луки (Київська область), народного ансамблю української музики «Роксоланія»; науковці поінформують про заходи, форми охорони, збереження та популяризації елементів нематеріальної культурної спадщини для забезпечення їх життєздатності й рівень залучення до них членів громади, зокрема і носіїв елементів, продемонструють зразки елементів нематеріальної культурної спадщини.

Мета: обмін досвідом з реалізації Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини та проведення заходів щодо охорони, збереження та популяризації елементів нематеріальної культурної спадщини на прикладі естонського та українського переборного ткацтва та поліфонічного співу.

Мета конференції: Міжнародна науково-практична конференція-фестиваль «Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації» проводилася на виконання Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону нематеріальної культурної спадщини», Законів України: «Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини», «Про туризм», Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, інших нормативно-правових актів та з метою здійснення комплексного наукового огляду сучасного стану елементів нематеріальної культурної спадщини як національного туристичного продукту в Україні та за кордоном із залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів України та зарубіжних країн, які досліджують актуальні проблеми туристичної галузі, культурології, філософії, фольклористики, мистецтвознавства, музеєзнавства, педагогіки, психології та економіки, фольклорних колективів та майстрів.

Робота конференції проводилася за такими науково-практичними напрямами (творчі лабораторії):

1. Нематеріальна культурна спадщина: формальна і неформальна освіта.

2. Нематеріальна культурна спадщина: етика, гендерні питання, індикатори розвитку.

3. Фестивальний рух як форма популяризації НКС і розвитку туризму.

4. Менеджмент популяризації та збереження нематеріальної спадщини на державному і регіональному рівнях.

Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/nematerialna-kulturna-spadshhina-yak-turistichniy-resurs-ukrayini/

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи» (2 листопада 2017 р., м. Київ, Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»);

Робота конференції проводилася за такими науково-практичними напрямами:

– традиція переборного ткацтва Східної та Центральної Європи;

– сучасний стан, загрози, перспективи охорони, збереження, популяризації традиційної культури;

– розвиток традицій шляхом формальної і неформальної освіти.

Робота конференції проводилась за такими науково-практичними напрямами:

– Нематеріальна культурна спадщина як соціально-економічний ресурс розвитку регіонів: діяльність обласних центрів народної творчості.

– Роль системи освіти (формальної та неформальної) у формуванні механізмів збереження нематеріальної культурної спадщини.

– Діяльність громадських організацій у напряму збереження нематеріальної культурної спадщини.

– Технологія збереження і презентація об’єктів матеріальної культури та елементів нематеріальної культурної спадщини, що внесені до Регіонального, Національного переліків та Міжнародних списків ЮНЕСКО.

– Новітні технології як засіб збереження та популяризації матеріальної та нематеріальної культурної спадщини.

– Ресурси та механізми збереження і популяризації матеріальної та нематеріальної культурної спадщини у контексті грантової програми ЄС «Креативна Європа» в Україні.

У рамках ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Імплементація Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи» відбувся семінар «Впровадження електронного обліку об’єктів культурної спадщини: стандарти метаданих» (21 грудня 2017 р., м. Київ, Національний заповідник «Софія Київська»).

Мета конференції: Конференція проводилася з метою здійснення комплексного наукового огляду сучасного стану гуманітаристики в Україні та світі із залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав, які досліджують актуальні проблеми фольклористики, літературознавства, мистецтвознавства, музеєзнавства та традиційної культури.

У рамках конференції проводилася робота таких секцій:

Фольклор України як націєтвірний чинник

Фольклорна сугестія в сучасному медіа-просторі

Фольклор і фольклористика в сучасному освітньому просторі

Казкознавство в Україні

Фольклористика в Україні: здобутки, проблеми методології, перспективи розвитку

Етномозаїка традиційних культур населення України

Фольклор та фольклористика етнографічних регіонів України

На перехресті двох культур: взаємодія колективної та індивідуальної творчості

Етномузикознавство: історія дослідження та нові методологічні підходи

Україна і світ: полілог культур

Дитячий фольклор та фольклор для дітей

Нематеріальна культурна спадщина України: виклики та перспективи

Друга всеукраїнська конференція “Культура та креативні індустрії як основа розумної стратегії розвитку малої території”

Триває реєстрація на Другу всеукраїнську конференцію «Культура та креативні індустрії як основа розумної стратегії розвитку малої території», яка відбудеться 7 – 8 червня 2018 року у місті Тульчин Вінницької області.

Реєстрація на конференцію триває до 31 травня 2018 року – bit.ly/forma-T2018

Організатори забезпечують учасникам Конференції
проживання та харчування.

Також учасники Конференції зможуть побачити відкриття другого Міжнародного
фестивалю «OPERAFEST TULCHYN»
та взяти участь у відкритті «Леонтович арт кварталу».

Конференція реалізується у рамках розвитку креативних індустрій і спрямована на посилення розуміння “культури” та “креативності” у якості рушійних сил для зростання та сталого розвитку малих територій.

Метою конференції є презентація кращих практик Європейського Союзу з розвитку культурного та туристичного потенціалу малих міст України. На конференції передбачено представлення проектів з популяризації культурного надбання невеликих міст країн Європейського Союзу, Східного партнерства та України, а також напрацювання рекомендацій щодо використання історико–культурного туристичного ресурсу міст як чинника їхнього економічного розвитку у рамках децентралізації.

Захід орієнтований на голів обласних державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад та міських голів малих міст України.

У рамках конференції відбудеться презентація проектів-переможців «Малі міста – великі враження» з метою довести наочні зміни розвитку та вплив на громаду.