Додаток 1

Динаміка видатків за бюджетними програмами у сфері культури Мінкультури, Держархіву, Держкомтелерадіо

(по загальному фонду)

тис.грн.
2016 (касове виконання) 2017 (касове виконання) 2018 (затверджено) 2019 (проект)
РАЗОМ 2 544 058,50 4 089 627,50 6 298 525,20 6 655 124,60
Міністерство культури України 2 408 876,50 3 937 575,60 6 118 132,10 6 460 731,00
Апарат Міністерства культури України 2 139 905,60 3 398 184,20 5 537 039,30 5 837 239,50
Загальне керівництво та управління у сфері культури 30 233,10 54 630,60 95 139,50 87 346,00
Прикладні розробки у сфері розвитку культури 4 663,60 509,10 1 000,00 1 000,00
Надання загальної та спеціальної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами-інтернатами) та позашкільними навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 85 169,10 137 353,00 209 924,70 191 659,30
Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 17 782,30 21 457,00 на місцеві бюджети
Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 504 500,10 729 395,60 851 847,40 972 473,20
Підвищення кваліфікації, підготовка та перепідготовка кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів 11 611,20 18 119,40 22 263,00 60 163,50
Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства “Просвіта” 6 183,70 6 181,40 19 185,30 40 185,30
Фінансова підтримка національних театрів 547 799,90 906 886,00 1 055 351,00 1 157 602,60
Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій 329 559,20 533 347,00 590 891,00 642 952,50
Державна підтримка діячів культури і мистецтва 9 013,30 13 555,00 23 363,70 25 354,80
Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, підтримка проектів, виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування 707 500,00 708 007,80
у тому числі здійснення заходів з підготовки і проведення в м. Кропивницький щорічного національного мистецького фестивалю     7 500,00  
в тому числі здійснення заходів з підготовки і проведення в м. Івано-Франківськ ІІІ Міжнародного мистецького фестивалю країн Карпатського регіону “Карпатський простір”     6 000,00  
в тому числі здійснення заходів з підготовки і проведення мистецького фестивалю “Українська Бесарабія”     7 500,00  
Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин 87 061,80 158 300,30 272 843,60 245 910,70
Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів 316 743,90 503 056,20 640 062,90 679 646,30
Будівництво об’єктів загальнодержавного значення у сфері культури 9 916,80 523 000,00 500 000,00
у тому числі організація та проведення архітектурного конкурсу, проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності     200 000,00  
Розвиток електронного урядування у сфері культури 1 408,40
Надання фінансової підтримки державному підприємству “Кримський дім” 2 748,80 2 805,00 4 003,00 4 103,20
Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам’яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО 186 835,60 290 229,80 367 816,90 375 287,80
Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі 2 713,80 144 347,30 145 546,50
Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві 4 644,50 5 000,00
Реставрація з переплануванням горищних приміщень в буд. №5 на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об’єму існуючого горища. Без зміни конфігурації даху 3 675,30
Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства “Харківський національний академічний театр опери та балету ім.М.В.Лисенка” систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції 3 500,00
Державне агентство України з питань кіно 255 780,70 513 433,80 518 217,00 518 231,60
Керівництво та управління у сфері кінематографії 5 569,50 8 731,40 12 497,00 12 511,60
Державна підтримка кінематографії 246 814,40 493 994,10 505 300,00 505 300,00
Здійснення концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії, фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України 3 296,80 10 288,30
Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії 100,00 420,00 420,00 420,00
Український інститут національної пам’яті 13 190,20 25 957,60 62 875,80 105 259,90
Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам’яті 8 229,80 13 087,80 21 705,10 19 943,40
Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті 4 960,40 12 869,80 41 170,70 85 316,50
Міністерство юстиції України 93 658,50 152 051,90 180 393,10 194 393,60
Державна архівна служба України 93 658,50 152 051,90 180 393,10 194 393,60
Керівництво та управління у сфері архівної справи 8 761,40 17 131,50 25 357,50 25 385,60
Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації 5 828,40 8 290,90 9 280,80 10 233,90
Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації 79 068,70 126 629,50 145 754,80 158 774,10
Державний комітет телебачення і радіомовлення України 41 523,50      
Випуск книжкової продукції за програмою “Українська книга” 41 523,50

Додаток 2

 

Динаміка видатків за бюджетними програмами у сфері культури Мінкультури, Держархіву (по спеціальному фонду) тис.грн.
2016 (касове виконання) 2017 (касове виконання) 2018 (затверджено) 2019 (проект)
РАЗОМ 257 855,20 289 503,50 323 606,30 359 303,70
1800000 Міністерство культури України 246 548,50 275 795,60 302 698,60 337 992,60
1801000 Апарат Міністерства культури України 241 841,80 273 423,20 300 198,60 334 992,60
1801010 Загальне керівництво та управління у сфері культури 822,30
1801020 Прикладні розробки у сфері розвитку культури 2 960,70 503,20
1801030 Надання загальної та спеціальної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами-інтернатами) та позашкільними навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 1 825,10 2 749,00 1 412,40 1 443,00
1801050 Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 1 930,60 2 898,70 на місцеві бюджети
1801060 Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 134 310,80 142 413,90 176 536,40 183 916,00
1801070 Підвищення кваліфікації, підготовка та перепідготовка кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів 23 655,40 28 135,70 40 033,20 44 433,80
1801190 Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів 32 652,90 39 060,60 37 892,60 50 589,00
1801490 Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам’яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО 44 506,30 56 839,80 44 324,00 54 610,80
1806000 Державне агентство України з питань кіно 4 706,70 2 372,40 2 500,00 3 000,00
1806010 Керівництво та управління у сфері кінематографії 19,30
1806030 Державна підтримка кінематографії 4 706,70 2 353,10 2 500,00 3 000,00
3600000 Міністерство юстиції України 11 306,70 13 707,90 20 907,70 21 311,10
3609000 Державна архівна служба України 11 306,70 13 707,90 20 907,70 21 311,10
3609010 Керівництво та управління у сфері архівної справи 0,10 0,10
3609020 Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації 687,90 812,40 108,20 210,00
3609030 Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації 10 618,80 12 895,50 20 799,40 21 101,00