Міжнародна науково-практична онлайн конференція: “Вплив культурних та креативних індустрій на економічний розвиток територій: міжнародний досвід”

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

15 жовтня 2018 року

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній онлайн конференції “Вплив культурних та креативних індустрій на економічний розвиток територій: міжнародний досвід”, організованій Українським центром культурних досліджень у партнерстві з Інститутом культурної політики.

19 червня 2018 року Верховна Рада ввела поняття «креативні індустрії» в законодавство про культуру України. З цього часу цей термін дедалі активніше використовується у теоретичному полі. Втім, практичні аспекти функціонування, розкриття та реалізації потенціалу креативних індустрій почасти залишаються поза увагою фахівців та громадськості. Разом з тим, досвід використання потенціалу креативних індустрій для соціального та економічного розвитку регіонів, звичний для міжнародної практики, може слугувати базою розроблення практичних рекомендацій для України.

Конференція є продовженням серії онлайн конференцій УЦКД, присвячених розробленню теми креативних індустрій в Україні.

Метою конференції є розроблення “дорожньої карти” для розвитку креативних та культурних індустрій України на базі міжнародного досвіду.

Тематика конференції:

 • визначення місця культурних і креативних індустрій у економіці регіонів;
 • оцінка впливу креативних і культурних індустрій на розвиток територій;
 • практичні кейси розвитку економіки регіонів на базі креативних і культурних ресурсів.

Мова конференції: українська, всі слов’янські, англійська.

Форма участі:

 1. Розміщення матеріалів в електронному виданні на сайті Українського центру культурних досліджень – uccs.org.ua
 2. Публікація тез і статей у двомовному (українською і англійською мовами) паперовому виданні Центру “Вісник Українського центру культурних досліджень”, що видаватиметься наприкінці поточного року.

Для участі в конференції необхідно до 12 жовтня 2018 року:

 1. заповнити форму заявки на участь https://goo.gl/forms/BTTLbaiCkCkYOchl2
 2. надіслати на адресу creative.indconf@gmail.com тези доповіді або статтю до публікації, оформлену відповідно до вимог, та відскановану квитанцію про оплату оргвнеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для статті – Стаття, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок

Наприклад: Бондаренко_Заявка, Бондаренко_Стаття, Бондаренко_Внесок

 

Інформація щодо організаційного внеску:

Український центр культурних досліджень

код ЄДРПОУ 02215041

Р/рахунок 31252272103507

в Держказначейській службі України, м. Києва

МФО 820172

Оплата за участь в заочній конференції (без ПДВ)  (вкажіть дату проведення)

 

Одноразовий організаційний внесок при реєстрації до 12.10 – 200 грн.

Одноразовий організаційний внесок при реєстрації після 12.10 – 250 грн.

Вартість вказана без врахування ПДВ

До кінця 2018 року Український центр культурних досліджень планує проведення ще однієї конференції за темою: “Досвід розвитку креативних індустрій на базі нематеріальної культурної спадщини” (23 листопада).

Організаційний внесок для участі у двох онлайн конференціях протягом 2018 року за умови реєстрації не пізніше 3 днів до початку першого заходу – 300 грн. (без ПДВ) (публікація матеріалів доповідей у паперовому збірнику за умови відбору редколегією).

Організаційний внесок для участі у двох онлайн конференціях протягом 2018 року за умови реєстрації менше ніж за 3 днів до початку першого заходу – 350 грн. (без ПДВ) (публікація матеріалів доповідей у паперовому збірнику за умови відбору редколегією).

 

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді:

 • об’єм статті від 5 до 10 сторінок
 • редактор Word 97-2003;
 • шрифт Times New Roman;
 • кегль 14;
 • інтервал 1,5;
 • абзацний відступ – 1.25;
 • усі поля – 2 см;
 • посилання на джерела в тексті даються з позначенням номера джерела в алфавітному списку;
 • після номера джерела ставиться кома, потім маленька літера с з крапкою: [1, с. 12];
 • ліворуч подається УДК, праворуч прописуються прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи;
 • через один інтервал в центрі прописними літерами жирним шрифтом подається назва доповіді;
 • після пропуску одного рядка подається стисла анотація та ключові слова (мовою статті та англійською);
 • через один інтервал подається текст статті;
 • після тексту пропускається один рядок і в центрі прописними літерами жирним шрифтом набирається слово ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА;
 • нижче з абзацу з нумерацією за алфавітом дається використана література;
 • література оформлюється згідно з вимогами, викладеними в наказі ВАК України № 63 від 26.01.2008 р.

 

Координатор конференції:

Ковальчук Ірина Михайлівна (роб. тел. +38 044 272 45 50)

info.ukrccs@gmail.com (з позначкою “онлайн конференція “дата”)

Міжнародна конференція “Народні художні промисли як складова креативних індустрій: перспективи, промоція, просування” (м. Херсон)

Міжнародна конференція “Народні художні промисли як складова креативних індустрій: перспективи, промоція, просування” (м. Херсон)

11-12 вересня 2018 року Український центр культурних досліджень за підтримки Міністерства культури України та участі міжнародних експертів з Молдови, Азербайджану та Грузії, фахівців Міністерства соціальної політики України провів Міжнародну конференцію “Народні художні промисли як складова креативних індустрій: перспективи, промоція, просування” (м. Херсон).

Під час роботи шести панелей спікери конференції поділилися успішними проектами, а учасники, ознайомившись і обмінявшись досвідом у сфері народних художніх промислів і традиційних ремесел як складової креативних індустрій, методиками формування нового інноваційного простору малих територій на основі ремесел, обговорили форми можливої співпраці представників народних художніх промислів і креативних індустрій, інструменти популяризації традиційних народних художніх промислів шляхом формальної і неформальної освіти; визначили роль майстра у збереженні та розвитку народних художніх промислів; розглянули питання працевлаштування випускників інтернатних закладів, інклюзивної категорії населення, молодих батьків; особливості ціноутворення виробів народних художніх промислів; оффлайн та онлайн просування товарів та послуг майстрів.

Закордонні гості ознайомили з культурною спадщиною в сучасній “brand identity” та розкрили концепцію креативного бренду.

Ірина Френкель, директор Українського центру культурних досліджень, презентувала драфт Державної цільової програми підтримки та розвитку народних художніх промислів, окресливши п’ять напрямків програми.

У шоукейсі “Кролевецьке ткацтво” було представлено три колекції народної дизайн-студії “ART’elь moda” (м. Суми).

Під час конференції відбулася виставка робіт як закордонних, так і українських майстрів народних художніх промислів.

Новий формат конференцій від УЦКД

Шановні колеги!

14 вересня Український центр культурних досліджень тестував новий для себе формат онлайн конференцій. Ця конференція присвячена темі культурних і креативних індустрій: як міжнародним пріоритетам розвитку, так і стану в Україні. Серед поданих матеріалів найбільш виваженою та обґрунтованою була стаття Таміли Паливоди “Правове регулювання компенсації за зберігання у музеях, заповідниках, бібліотеках України – фінансового джерела розвитку креативних індустрій”.

Дякуємо, пані Тамілі за чудовий матеріал та увагу до заходу УЦКД!

Стаття пані Таміли Паливоди вийде у збірнику УЦКД наприкінці 2018 року.

Нагадуємо, що УЦКД планує проведення ще низки онлайн конференцій, тож запрошуємо до участі і співпраці!

Нарада директорів обласних центрів народної творчості у м. Херсон

12-14 вересня 2018 р у місті Херсон відбулася нарада директорів обласних центрів народної творчості.
Організатори – Український центр культурних досліджень при підтримці Міністерства культури України.

Нарада пройшла у творчій атмосфері. Учасники обмінювалися досвідом та ділилися планами на майбутнє.

Український центр культурних досліджень запрошує Вас поділитись практичним досвідом збереження і популяризації елементів нематеріальної культурної спадщини

Центр планує публікацію оновленого видання по елементах НКС, до якого також увійде розділ по нещодавніх практичних кейсах охорони, розвитку і промоції НКС. Наголос на практичній складовій має скерувати подальшу дискусію на національному рівні, висвітлити нове бачення традиційних методів і підходів, дозволить розширити звичні механізми використання інструментів збереження, розвитку і промоції НКС.

Загальні вимоги до опису кейсів:

 • обсяг – 3-5 сторінок;
 • шрифт Times New Roman;
 • кегль 12, через 1,15 інтервал;
 • посилання на джерела позначаються квадратними дужками із вказівкою порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки;
 • фотографії та графічні матеріали – розширення не менше 300 dpi, обов’язків підпис під кожним фото.

Просимо зазначити: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи/навчання, e-mail, мобільний телефон, тема публікації.

Термін подання: до 15 жовтня 2018 року.

 

Матеріали просимо надсилати на електронну адресу УЦКД info.ukrccs@gmail.com з приміткою “Видання НКС”.

Чекаємо на Ваші кейси!

Семінар у Вінниці “Забезпечення охорони елементів НКС, що знаходяться на територіях областей” 25 – 26.07.2018

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ З ІСТОРІЇ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ УКРАЇНИ: “СВІТОВИЙ ТРІУМФ “ЩЕДРИКА” — 100 РОКІВ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ УКРАЇНИ”

“До України мені було цілком байдуже,
але зараз я буду битися скрізь за мистецтво цієї країни!”

“La Gazette de Hollande”, 24 січня 1920

У 2019 році в Україні відзначатиметься 100-річчя з моменту заснування першої державної інституції в галузі культурної дипломатії – Української Республіканської Капели під проводом диригента Олександра Кошиця, що гастролювала в країнах Західної Європи, Північної й Південної Америки упродовж 1919-1924 років з метою промоції української музичної культури і державного іміджу України в світі (Чехословаччина, Австрія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Голландія, Великобританія, Німеччина, Польща, Іспанія, США, Мексика, Аргентина, Бразилія, Уругвай, Куба, Канада). Капела була створена з ініціативи глави Уряду Директорії УНР Симона Петлюри у січні 1919 року в умовах, ідентичних до обставин сьогодення – військової та інформаційної агресії з боку Росії – як інструмент протидії російській пропаганді і промоції української ідеї в світі.

Капела, як мистецька інституція УНР, підпорядковувалась, фінансувалась і координувалась з боку культурного й дипломатичного відомства УНР (Головного управління мистецтв і національної культури та Міністерства закордонних справ) і стала першим проектом культурної дипломатії в історії модерної України. Всесвітньовідомий «Щедрик» в обробці Миколи Леонтовича, як культовий номер репертуару української Капели, викликав найбільші захоплення з боку закордонної громадськості: “Цей український гашиш – найсолодша з отрут!” (з відгуку німецької аудиторії про “Щедрик” під час українського концерту в Берліні в липні 1920 року).

В ході реалізації науково-просвітницького проекту «Джерелознавчі студії з історії культурної дипломатії: Світовий тріумф “Щедрика” — 100 років культурної дипломатії України”, започаткованого з ініціативи наукової співробітниці відділу культурної політики УЦКД Пересунько Тіни, планується здійснити вибірку репрезентативних документів з історії світового турне Української Республіканської Капели у 1919-1924 рр. як інструменту політики культурної дипломатії Уряду Директорії УНР: закордонні рецензії, листи видатних політичних і культурних діячів світу на адресу Капели й української культури, закордонні афіші й лібрето концертів хору, державні документи УНР, що підтверджують державно-інституційний статус закордонних гастролей “Щедрика” і Української Республіканської Капели 100 років тому.

Матеріали планується оприлюднити наприкінці листопада 2018 року у форматі мандрівної виставки і збірника архівних документів, що будуть поширюватись й експонуватись в державних, дипломатичних, культурних та освітніх установах України і світу. Окрім того, заплановано створити інтерактивний веб-сайт проекту, присвяченого 100-річчю культурної дипломатії України і світового тріумфу “Щедрика”.

Партнери проекту:

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України
Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин

 

Посилання на інформаційні джерела: 

Сторінка Facebook 100 років культурної дипломатії України