Міжнародна науково-практична конференція-фестиваль “Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації”

25-26 жовтня 2017 р.

м. Київ, Київський національний університет культури і мистецтв

Мета конференції: Міжнародна науково-практична конференція-фестиваль «Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації» проводилася на виконання Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону нематеріальної культурної спадщини», Законів України: «Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини», «Про туризм», Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, інших нормативно-правових актів та з метою здійснення комплексного наукового огляду сучасного стану елементів нематеріальної культурної спадщини як національного туристичного продукту в Україні та за кордоном із залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів України та зарубіжних країн, які досліджують актуальні проблеми туристичної галузі, культурології, філософії, фольклористики, мистецтвознавства, музеєзнавства, педагогіки, психології та економіки, фольклорних колективів та майстрів.

Робота конференції проводилася за такими науково-практичними напрямами (творчі лабораторії):

1. Нематеріальна культурна спадщина: формальна і неформальна освіта.

2. Нематеріальна культурна спадщина: етика, гендерні питання, індикатори розвитку.

3. Фестивальний рух як форма популяризації НКС і розвитку туризму.

4. Менеджмент популяризації та збереження нематеріальної спадщини на державному і регіональному рівнях.

Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/nematerialna-kulturna-spadshhina-yak-turistichniy-resurs-ukrayini/