Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи”

2 листопада 2017 р

м. Київ, Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи

Робота конференції проводилася за такими науково-практичними напрямами:

– традиція переборного ткацтва Східної та Центральної Європи;

– сучасний стан, загрози, перспективи охорони, збереження, популяризації традиційної культури;

– розвиток традицій шляхом формальної і неформальної освіти.