Науково-практична конференція “Збереження й популяризація традиційних ремесл: культурні практики”

25 травня 2017 р

Організатори: Український центр культурних досліджень Міністерства культури України, Районний комунальний заклад “Музей кролевецького ткацтва”, Просвітницький центр “Вирій”.

Місце проведення: Районний комунальний заклад “Музей кролевецького ткацтва”, бульвар Шевченка, 33, м. Кролевець, Сумська обл., 41300.

Тематика конференції визначається за такими науково-практичними напрямами (секціями):
1. Культурні практики з традиційних ремесел.
2. Технологія виготовлення тканих рушників: досвід і традиція.
3. Презентація нематеріальної культурної спадщини у музеях України.
4. Взаємодія організації культури в сфері нематеріальної культурної спадщини.

Міжнародна науково-практична конференція “Десяті всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській” “Національний фольклор – основа крос-культурної комунікації”

24 травня 2017 р.

м. Київ, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мета конференції: Конференція проводилася з метою здійснення комплексного наукового огляду сучасного стану гуманітаристики в Україні та світі із залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав, які досліджують актуальні проблеми фольклористики, літературознавства, мистецтвознавства, музеєзнавства та традиційної культури.

У рамках конференції проводилася робота таких секцій:

Фольклор України як націєтвірний чинник

Фольклорна сугестія в сучасному медіа-просторі

Фольклор і фольклористика в сучасному освітньому просторі

Казкознавство в Україні

Фольклористика в Україні: здобутки, проблеми методології, перспективи розвитку

Етномозаїка традиційних культур населення України

Фольклор та фольклористика етнографічних регіонів України

На перехресті двох культур: взаємодія колективної та індивідуальної творчості

Етномузикознавство: історія дослідження та нові методологічні підходи

Україна і світ: полілог культур

Дитячий фольклор та фольклор для дітей

Нематеріальна культурна спадщина України: виклики та перспективи