V Міжнародна наукова конференція «Science and Society»

Центр наукових досліджень «Solution» (Київ, Україна)
Видавництво Premier Publishing s.r.o. (Відень, Австрія)
Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada

V Міжнародну наукову конференцію

«Science and Society»
м. Гамільтон, Канада | 15 червня 2018 р.

До участі в роботі конференції запрошуються студенти,
магістранти, аспіранти, викладачі та інші представники наукової
спільноти, які мають бажання висловити свою думку про

проблеми сучасної науки та практики.

За результатами конференції буде сформовано збірник наукових

ISBN 978-1-77192-360-6

Робота конференції

відбуватиметься за такими напрямами:

1. Технічні науки
2. Педагогічні науки
3. Біологічні науки
4. Медичні науки
5. Хімічні науки
6. Історичні науки
7. Економічні науки

8. Психологічні науки
9. Філологічні науки
10. Географічні науки
11. Юридичні науки
12 Філософські науки
13. Політичні науки
14. Соціологічні науки

15. Фармацевтичні науки
16. Мистецтвознавство
17. Сільськогосподарські науки
18. Військові науки
19. Науки про Землю
20. Геолого-мінералогічні науки
21. Архітектура
22. Ветеринарні науки
23. Культурологія
24. Фізико-математичні науки

Умови участі

Оргкомітет конференції до 8 червня 2018 р. (включно) приймає тези
доповідей обсягом до 12 сторінок (українською, російською або
англійською мовою) по електронній пошті (шрифт Times New Roman,
кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля – 2 см, використана
література оформлюється вкінці тексту під заголовком «Використана
література», по тексту посилання оформлюються у квадратних дужках
за зразком [3]).
Разом із тезами доповіді подається копія квитанції про оплату
публікації тез доповіді (відсканована та прикріплена до листа).
Тези доповіді та квитанцію про оплату публікації необхідно надіслати
на електронну адресу: forum150618@ukr.net

Файли з тезами доповіді та квитанцією повинні мати наступні назви за
прикладом: Розумний_тези, Розумний_квитанція.

Форма участі у конференції – дистанційна.

Реквізити для оплати публікації

Вартість публікації становить 390 грн.
Банк одержувача: ПАТ «Ощадбанк»
П.І.Б. Миронов Сергій Васильович
МФО банка одержувача 300465
ЄДРПОУ 00032129
Номер карти 5167 4910 2188 4530
Розрахунковий рахунок 26254000217710
Призначення платежу: організаційний внесок від ПІБ

З метою з’ясування порядку сплати організаційного внеску
представникам країн СНД необхідно звертатися до Оргкомітету.
Збірник тез з матеріалами конференції буде надісланий учасникам до
2 липня 2018 р.

Зразок оформлення тез
ПОШИРЕНІСТЬ, ЗАХВОРЮВАНІСТЬ, СМЕРТНІСТЬ ТА
ЛЕТАЛЬНІСТЬ ХВОРИХ НА КО-ІНФЕКЦІЮ ТБ/ВІЛ В УМОВАХ
СЬОГОДЕННЯ
СИДОРА Н. О.
sidora.no@ukr.net
кандидат медичних наук, доцент,
доцент кафедри сімейної медицини та загальної практики

Харківський національний медичний університет
м. Харків, Україна

Текст …

Використана література: …
Контактна інформація

Центр наукових
досліджень «Solution»
м. Киів
forum150618@ukr.net

Місце розташування

Україна
UA