Аналіз бюджетного фінансування галузі культури і мистецтва у 2018 році

Бабенко Віталій Олексійович, заступник керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності, ст. науковий співробітник Українського центру культурних досліджень (УЦКД).

Проаналізувавши показники Державного бюджету України на 2018 рік у частині фінансування культури і мистецтва загалом та Міністерства культури України зокрема, взявши до уваги дані Держказначейства України щодо виконання бюджетів усіх рівнів, дані Держкомстату України щодо індексу споживчих цін, врахувавши динаміку показників бюджетування культури і мистецтва протягом останніх років, можна дійти наступних висновків.

1. У Зведеному бюджеті України на 2018 рік заплановано подальше зростання номінальних видатків на культуру і мистецтво. Позитивна тенденція триватиме третій рік поспіль. 2016 року зафіксовано їхнє зростання на 21,4%, 2017 року – на 46,2%, 2018-го очікується зростання щонайменше на 11,3% (до 17 166,7 млн грн.). Зростання бюджетних видатків на культуру і мистецтво відбудеться як за рахунок Державного бюджету України, так і місцевих бюджетів.

2. Найбільше зростання номінальних видатків на культуру і мистецтво було зафіксовано минулого року. Так, за даними Держказначейства України, 2017 року бюджетування культури та мистецтва зросло на 46,2% порівняно з 2016 роком. Цей показник перевищив динаміку як Зведеного бюджету України загалом (26,4%), так і динаміку інших соціальних сфер – освіти (37,3%) та охорони здоров’я (35,6%) зокрема. Але найголовнішим є те, що зростання видатків на культуру і мистецтво два роки поспіль випереджало Індекс споживчих цін. Що дає підстави стверджувати не тільки про номінальне, але й про реальне зростання видатків на культуру і мистецтво у Зведеному бюджеті України.

3. Попри реальне зростання видатків Зведеного бюджету України на культуру і мистецтво, що триває з 2016 року, цього, 2018 року, поки не вдасться досягнути бюджетування галузі бодай на рівні 2014 року. В інших соціальних сферах – освіті та охороні здоров’я – ситуація аналогічна.

4. В Україні спостерігається високий рівень децентралізації у бюджетному фінансуванні культури та мистецтва. Протягом 2014-2016 рр. частка місцевих бюджетів сягала рекордних 82%. Хоча у 2017-2018 рр. поступово відновлюється докризовий показник – 75%.

Повністю читайте за посиланням:

http://kompkd.rada.gov.ua/uploads/documents/31985.pdf