Дисертації з нематеріальної культурної спадщини за 2017 рік

№ п/п

ЗМІСТ

1

АНЦИБОР Дар’яВікторівна

ПАРАДИГМА ОНІРИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ

Спеціальність 10.01.07 – фольклористика, дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Роботу виконано на кафедрі фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України

2

БЕЛЮГА ТетянаВолодимирівна

СЕЛО ЯК ФОЛЬКЛОРНИЙ ТОПОС В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ І ДУХОВНОМУ СВІТІ УКРАЇНИ (РОМАНІВКА НА ЖИТОМИРЩИНІ)Спеціальність10.01.07 – фольклористика, дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Роботу виконано на кафедрі фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України

3

БЄЛОБОРОДОВОЇ-ХРУЛЬ Дар’ї Олександрівни

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА БАЛАДА: СПЕЦИФІКА ХРОНОТОПУ

Спеціальність 10.01.07 – фольклористика, дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Роботу виконано у відділі фольклористики Інституту народознавства Національної академії наук України

4

БРИНЯК Оксана Миколаївна

ХРЕСТИННІ ПІСНІ В СИСТЕМІ РОДИННО-ОБРЯДОВОГО ФОЛЬКЛОРУ УКРАЇНЦІВ

10.01.07 – фольклористика, дисертації на здобуттянауковогоступеня кандидата філологічних наук.

Роботу виконано у відділі фольклористики Інституту народознавства Національної академії наук України

5

КАРБАН Аліни Анатоліївни

ДИНАМІКА ЕПІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В НАРОДНІЙ ПРОЗІ ПРО ГОЛОДОМОР 1932-193 РР.

10.01.07 – фольклористика, дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Роботу виконано на кафедрі фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України

6

КОВАЛЬЧУК Лілія Анатоліївна

ПОЕТИКА ВЕСІЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРУ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ (РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА)

10.01.07 – фольклористика дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Роботу виконано на кафедрі української літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України

7

КОВАЛЬЧУК Ольга Ігорівна
ПОЕТИКА КОЛОМИЙОК

Спеціальність 10.01.07 – фольклористика, дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Роботу  виконано  у  відділі  фольклористики  Інституту  народознавства Національної академії наук України

8

ПОПЛАВСЬКА Аліна В’ячеславівна

ФЕНОМЕН ГОСТИННОСТІ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ: ВІД ВИТОКІВ ДО СУЧАСНОСТІ

Спеціальність 26.00.01 – Теорія та  історія культур і (культурологія)

Робота виконана на кафедрі культурно-дозвіллєвої діяльності Київського національного університету культури і мистецтв Міністерства культури України

9

ЩЕГЕЛЬСЬКИЙ Валерій Васильович

ІГРОВИЙ ФОЛЬКЛОР ПОДІЛЛЯ: РЕГІОНАЛЬНА СВОЄРІДНІСТЬ ТА НАЦІОНАЛЬНА ТРАДИЦІЯ

Спеціальність 10.01.07 – фольклористика, дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

Роботу виконано на кафедрі фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України

10

ЧЕРЕВЧЕНКО Вікторія Валентинівна

ВЕРБАЛЬНІ ЗНАКИ ЕТНОКУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКОМУ ДИТЯЧОМУ ФОЛЬКЛОРІ

Спеціальність 10.02.01 – українська мова, дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Робота  виконана  на  кафедрі  української  мови та  методики її  викладання Уманського державного  педагогічного університету імен і Павла Тичини  Міністерства освіти і науки України

11

ЯНКОВСЬКА Жанна Олександрівна

ФОЛЬКЛОРИЗМ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ПРОЗИ ДОБИ РОМАНТИЗМУ

Спеціальність 10.01.07 –фольклористика10.01.01 –українськалітература, дисертації на здобуттянауковогоступенядоктора філологічних наук.

Роботу виконано на кафедрі української фольклористики імені академіка  Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України

Інформацію підготували: В.Телеуця, завідувач науково-дослідного відділу інноваційних технологій та популяризації культури; Л.Снігирьова, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу інноваційних технологій та популяризації культури.