План роботи Вченої ради на 2018 рік

Січень

1. Обговорення та затвердження Положення про Вчену раду УЦКД та складу Вченої ради. Доповідачі: Френкель І.В., Босик З.О., Телеуця В.В.

2.  Звіт про стан виконання НДР за 2017 року. Доповідач: Піоро В. І.

3. Обговорення та затвердження плану роботи Вченої ради УЦКД на 2018 р. Доповідач: Френкель І.В., Телеуця В.В.

4. Поточні питання.

 Лютий

1. Обговорення та затвердження нової структури установи і штатного розпису відповідно до напрямів наукової та проектної діяльності УЦКД. Доповідач: Френкель І.В., Ковальський Є.М.

2. Звіт головного бухгалтера УЦКД про використання бюджетних коштів по статтях кошторису на виконання НДР у 2017 році. Доповідач: Ковальський Є.М., Кудрик А.

3. Обговорення та затвердження збірок наукових матеріалів за матеріалами конференцій 2017 р. Доповідач: Доповідач: Босик З.О., Телеуця В.В.

 Березень

1. Інформація про звіт про наукову діяльність УЦКД у 2017 році. Доповідач: керівники відділів та НДР

2. Обговорення та затвердження проектів НДР, виконання яких планується з 2018 р. Доповідачі: Наукові керівники проектів НДР

3. Поточні питання

Квітень

1. Інформація про планування спільних вітчизняних та міжнародних наукових досліджень та реалізацію міжнародних проектів. Доповідач: керівники науково-дослідних відділів

2. Інформація про виконання ухвал попередньої Вченої ради. Доповідач: Голова  Вченої ради

3. Обговорення та затвердження змісту збірника наукових статей за матеріалами науково-дослідної конференції.  Доповідач: Босик З.О., Телеуця В.В.

4. Поточні питання

 Травень

1. Звіт про стан виконання НДР за перше півріччя 2018 року. Доповідач: Наукові керівники проектів НДР

2. Про стан наукової співпраці з науковими установами НАН і НАМН України та вищими навчальними закладами. Доповідач:  Телеуця В.В.

3. Поточні питання

 Червень

1.  Інформація про стан проектної та грантової  роботи в УЦКД. Доповідач: Френкель І.В., керівник проектного напрямку

2. Про стан ознайомлення з інноваційними технологіями в галузі культури.  Доповідач: Федорин М.О., керівники структурних підрозділів

3. Інформація про виконання ухвал попередньої Вченої ради. Доповідач: Голова  Вченої ради

 Липень

1. Про підготовку Міжнародної науково-практичної конференції- фестивалю «Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації» (жовтень 2018 р., м. Київ). Доповідач: Телеуця В.В.

2. Інформація про виконання ухвал попередньої вченої ради. Доповідач: Голова  Вченої ради

3. Поточні питання

Вересень

1. Інформація про хід впровадження наукових розробок УЦКД в культурній галузі. Доповідач: Наукові керівники проектів НДР

2. Про підготовку Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю за темою: «Традиційна культура України як складова культурної політики:  сучасний стан, загрози, перспективи» (жовтень 2018 р., м. Київ). Доповідач: Босик З.О.

3.Інформація про виконання ухвал попередньої вченої ради. Доповідач: Голова  Вченої ради

4.  Поточні питання

 Жовтень

1. Про підготовку Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Імплементація Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи»  (грудень 2018 р., м. Київ). Доповідач: Телеуця В.В.

2.Інформація про виконання ухвал попередньої вченої ради. Доповідач: Голова  Вченої ради

3.  Поточні питання

Листопад

1. Про результати наукової співпраці з науковими установами НАН і НАМН України та вищими навчальними закладами. Доповідач Телеуця В.В.

2. Звіт відділу кадрів про трудову дисципліну, ведення відповідних документів та посадових інструкцій в підрозділах УЦКД, виконання наказів директора УЦКД. Доповідач: Симоненко Н.Г.

3. Про хід виконання плану науково-практичних конференцій УЦКД. Доповідач: Керівники науково-дослідних відділів

4. Обговорення та затвердження змісту збірника наукових статей за матеріалами науково-практичної конференції.  Доповідач: Босик З.О., Телеуця В.В.

 Грудень

1. Обговорення та затвердження звіту про наукову діяльність УЦКД у 2018 році. Доповідач: Телеуця В.В.

2. Обговорення проекту тематичного плану та етапів НДР на 2019 рік. Доповідачі: Керівники НДР

3. Обговорення та затвердження змісту збірника наукових статей за матеріалами науково-практичної конференції.  Доповідач: Босик З.О., Телеуця В.В.

4. Поточні питання