Конференції

КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ ЗА 2017 РІК

 

Український центр культурних досліджень Міністерства культури України впродовж 2017 року для реалізації пунктів Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону нематеріальної культурної спадщини» проводив конференції і семінари:

Науково-практична конференція «Збереження й популяризація традиційних ремесл: культурні практики» (25 травня 2017 р., м. Кролевець);

 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи» (2 листопада 2017 р., м. Київ, Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»);

Робота конференції проводилася за такими науково-практичними напрямами:

- традиція переборного ткацтва Східної та Центральної Європи;

- сучасний стан, загрози, перспективи охорони, збереження, популяризації традиційної культури;

- розвиток традицій шляхом формальної і неформальної освіти.

 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: «Імплементація Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи» (20–21 грудня 2017 р., м. Київ, Національний заповідник «Софія Київська»).

Робота конференції проводилась за такими науково-практичними напрямами:  

- Нематеріальна культурна спадщина як соціально-економічний ресурс розвитку регіонів: діяльність обласних центрів народної творчості.  

- Роль системи освіти (формальної та неформальної) у формуванні механізмів збереження нематеріальної культурної спадщини.   

- Діяльність громадських організацій у напряму збереження нематеріальної культурної спадщини.   

- Технологія збереження і презентація об’єктів матеріальної культури та елементів нематеріальної культурної спадщини, що внесені до Регіонального, Національного переліків та Міжнародних списків ЮНЕСКО.   

- Новітні технології як засіб збереження та популяризації матеріальної та нематеріальної культурної спадщини.  

- Ресурси та механізми збереження і популяризації матеріальної та нематеріальної культурної спадщини у контексті грантової програми ЄС «Креативна Європа» в Україні.  

У рамках ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Імплементація Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи» відбувся семінар «Впровадження електронного обліку об’єктів культурної спадщини: стандарти метаданих» (21 грудня 2017 р., м. Київ, Національний заповідник «Софія Київська»).

 

Семінар «Алгоритм подачі документів процедури просування елементів нематеріальної культурної спадщини» (28.02.2017, м. Київ, Національна історична бібліотека України);

Семінар «Алгоритм подачі документів процедури просування елементів нематеріальної культурної спадщини» призначений для ознайомлення з вимогами та методиками ЮНЕСКО щодо процедури підготовки та подачі супровідних документів елементу нематеріальної культурної спадщини з метою просування до регіональних списків, Національного Реєстру та Міжнародних списків.

Фахівці Міністерства культури України, Українського центру культурних досліджень поінформували про методику ЮНЕСКО щодо подачі документів і нові вимоги до оформлення Інвентарної та Облікової карток елементу нематеріальної культурної спадщини.

Мета: ознайомити слухачів з вимогами до документів та процедурою просування елементів нематеріальної культурної спадщини до місцевих/регіональних переліків та Національного реєстру України.

 

«Міжнародний семінар з обміну досвідом з експертами Естонії у сфері нематеріальної культурної спадщини» (27-29 вересня 2017 р.);

Міжнародний семінар призначений для обміну досвідом з реалізації Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини та проведення заходів щодо охорони, збереження та популяризації елементів нематеріальної культурної спадщини на прикладі естонського та українського переборного ткацтва та поліфонічного співу. У ході семінару планується робота творчих лабораторій.

Учасники семінару – представники Центру народної культури Естонії, члени громади Сето, народні майстри Естонії, учасники хору традиційного сетуського багатоголосного співу лєело (елемент, внесений до Списку ЮНЕСКО) «Siidisõsara» (Естонія);фахівці Міністерства культури України, Українського центру культурних досліджень; майстри ручного художньо-декоративного  переборного ткацтва (Україна); учасники співочих колективів Дніпропетровщини, с. Луки (Київська область), народного ансамблю української музики «Роксоланія»; науковці поінформують про заходи, форми охорони, збереження та популяризації елементів нематеріальної культурної спадщини для забезпечення їх життєздатності й рівень залучення до них членів громади, зокрема і носіїв елементів, продемонструють зразки елементів нематеріальної культурної спадщини.

Мета: обмін досвідом з реалізації Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини та проведення заходів щодо охорони, збереження та популяризації елементів нематеріальної культурної спадщини на прикладі естонського та українського переборного ткацтва та поліфонічного співу.

 

Співорганізатори конференцій та круглого столу:

Міжнародної науково-практичної конференції «Десяті всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській» «Національний фольклор – основа крос-культурної комунікації» (24 травня 2017 р., м. Київ, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка);

Мета конференції: Конференція проводилася з метою здійснення комплексного наукового огляду сучасного стану гуманітаристики в Україні та світі із залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав, які досліджують актуальні проблеми фольклористики, літературознавства, мистецтвознавства, музеєзнавства та традиційної культури.

У рамках конференції проводилася  робота таких секцій:

Фольклор України як націєтвірний чинник

Фольклорна сугестія в сучасному медіа-просторі

Фольклор і фольклористика в сучасному освітньому просторі

Казкознавство в Україні

Фольклористика в Україні: здобутки, проблеми методології, перспективи розвитку

Етномозаїка традиційних культур населення України

Фольклор та фольклористика етнографічних регіонів України

На перехресті двох культур: взаємодія колективної та індивідуальної творчості

Етномузикознавство: історія дослідження та нові методологічні підходи

Україна і світ: полілог культур

Дитячий фольклор та фольклор для дітей

Нематеріальна культурна спадщина України: виклики та перспективи

 

Круглий стіл «Косівська мальована кераміка: підготовка до списку ЮНЕСКО» (1 вересня 2017 року, м. Київ, Український центр культури та мистецтв);

 

Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю «Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації» (25-26 жовтня 2017 р., м. Київ,  Київський національний університет культури і мистецтв).

Мета конференції: Міжнародна науково-практична конференція-фестиваль «Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації» проводилася на виконання Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону нематеріальної культурної спадщини», Законів України: «Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини», «Про туризм», Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, інших нормативно-правових актів та з метою здійснення комплексного наукового огляду сучасного стану елементів нематеріальної культурної спадщини як національного туристичного продукту в Україні та за кордоном із залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів України та зарубіжних країн, які досліджують актуальні проблеми туристичної галузі, культурології, філософії, фольклористики, мистецтвознавства, музеєзнавства, педагогіки, психології та економіки, фольклорних колективів та майстрів.

Робота конференції проводилася за такими науково-практичними напрямами (творчі лабораторії):

1. Нематеріальна культурна спадщина: формальна і неформальна освіта.

2. Нематеріальна культурна спадщина: етика, гендерні питання, індикатори розвитку.

3. Фестивальний рух як форма популяризації НКС і розвитку туризму.

4. Менеджмент популяризації та збереження нематеріальної спадщини на державному і регіональному рівнях.

Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/nematerialna-kulturna-spadshhina-yak-turisti...