НАРОДНІ РЕМЕСЛА ТА ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ УКРАЇНИ

РЕМЕСЛО́, а, сер.

1. Дрібне виробництво готових виробів, що базується на ручній техніці при відсутності виробничого поділу праці. В результаті розвитку різних ремесел і успіху землеробства стався другий великий поділ праці: ремесло відокремилося від землеробства (Нариси стародавньої історії УРСР, 1957, 110); Ремесло, що досягло в стародавній Русі великого розвитку, було майже знищене, багато ремісників татари угнали в полон (Історія СРСР, I, 1956, 80).

2. розм. Певна професія, фах. Ремесло за плечима не носить (Українські народні прислів'я та приказки, 1963, 92); В 1939 році Йосиф Петрович Станько стає викладачем різьби по дереву в Яворівській школі художніх ремесел (Народна творчість та етнографія, 1, 1964, 67); Сяк-так батько призвичаївся до слюсарського та ковальського ремесла, з якого потім і жив до кінця своїх днів (Минуле українського театру, 1953, 9); //  Взагалі яке-небудь заняття, справа. — Добре, що прийшов, сину... Тепер помру спокійно. Вірю, що буде з тебе порядна людина. Розбійництво — недобре ремесло (Три золоті слова, 1968, 141); На хитрості дівчата здатні, Коли їх серце защемить; І в ремеслі сім так понятні, Сам біс їх не перемудрить (Іван Котляревський, I, 1952, 286); Він, опріч муштри, штабних карт і вбивства, не знав і знати не хотів іншого ремесла (Михайло Стельмах, II, 1962, 54).

3. перен., розм. Робота, праця без натхнення, творчості. — Плювати мені й на ваших благородних, і на ваших попів, що… Христову науку повернули у ремесло!.. (Панас Мирний, III, 1954, 248). (Словник української мови: в 11 томах. — Том 8, 1977. — Стор. 500. ). Режим доступу: http://sum.in.ua/s/remeslo

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И «Про народні художні промисли»

21 червня 2001 року № 2547-III (Редакція від 12.12.2012)

Режим  доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2547-14

Режим  доступу: http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/article?art_id=245040446&cat_...

П О С Т А Н О В А Деякі питання реалізації Закону України «Про народні художні промисли» від 13 березня 2002 р. № 283

Режим  доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/283-2002-%D0%BF

 

ОСНОВНІ ВИДИ НАРОДНИХ РЕМЕСЕЛ ТА ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ УКРАЇНИ

Вівчарство, Вишивання, Бджільництво, Бондарство, Гаптування, Гончарство, Гутництво, Золотарство, Ковальство, Мисливство, Обробка шкіри, Плетіння, Писанкарство, Рибальство, Стельмаство, Столярство, Тваринництво, Ткацтво, Теслярство, Хліборобство, Чумацтво.

Читайте більше тут:

УКРАЇНСЬКІ РЕМЕСЛА

Режим  доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki

Режим  доступу: http://traditions.in.ua/remesla

Режим  доступу: https://www.pyrogiv.kiev.ua/narodni-remesla/vydy-narodnykh-remesel.html

Режим  доступу: http://ethnography.org.ua/content/remesla-ta-promysly

Режим  доступу: https://we.org.ua/topics/kultura/narodni-remesla/

Режим  доступу: http://carpathians.eu/karpatskii-narod/zhittja-i-pobut/pobut/khudozhni-r...

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ РЕМЕСЛА - YOUTUBE

Режим  доступу: https://www.youtube.com/watch?v=PXTzCr6-Shk

 

Презентація на тему: «Народні промисли України»

Режим  доступу: http://svitppt.com.ua/rizne/narodni-promisli-ukraini1.html

 

В. Горленко, О. Боряк Стаття «Ремесла й промисли»

Режим  доступу: http://etnography.national.org.ua/mynuvshyna/r04.html

 

Галина Лозко Стаття «Архітектура, ремесла та народні художні промисли»

Режим  доступу: https://www.ridivira.com/uk/suspilstvo/arkhitektura-remesla-ta-narodni-k...

 

Історія України

Режим  доступу: http://pidruchniki.com/1637111651648/istoriya/remesla_promisli

 

Художні ремесла та промисли

Макарчук С. А. Етнографія України. Навчальний посібник. – Львів: Світ, 2004

Режим  доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/history/makarchuk_eu/part14/1401.htm

 

Курс «Етно ремесла України для дітей»

Режим  доступу: http://www.znaika-club.com.ua/article1458058602/

 

Осередки давніх українських ремесел

Режим  доступу: https://zik.ua/news/2016/10/21/oseredky_davnih_ukrainskyh_remesel_tradyt...