Форма звітності з нематеріальної культурної спадщини

ДОДАТОК

Відповідно до п. 2.2.2. Наказу Міністерства культури України від 27.07.2015 р. № 548 «Про уповноваження Українського центру культурних досліджень на науково-методичне забезпечення реалізації Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини» Український центр культурних досліджень провдить моніторинг та формує загальний звіт про стан нематеріальної кульутрної спадщини у регіонах.

Форма звітності

(надається в Український центр культурних досліджень до 20 листопада поточного року)

№ п/п

Структура звітності

Змістове наповнення інформаційними матеріалами

з питань реалізації положень Конвенції про НКС

1

Титульний лист

Назва документа – ЗВІТ з виявлення, відбору елементів нематеріальної культурної спадщини відповідно Конвенції ЮНЕСКО

Назва області

Відповідальна громада, організація, особа за надання звіту:

ПІБ, посада, повна юридична адреса, телефон, e-mail

Дата надання звіту

2

Контактна особа для кореспонденції

Вкажіть ім’я, адресу та іншу контактну інформацію особи, яка відповідає за кореспонденцію по доповіді. Якщо адреса пошти не може бути надана, вкажіть номер факсу.

Форма звертання

(пан, пані тощо):

Прізвище:

Ім’я:

Установа, посада:

Адреса:

Номер телефону:

Номер факсу:

E-mail:

Інша важлива інформація:

3

Елементи, які включені до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребують термінової охорони ЮНЕСКО, якщо такі є

Зазначте всі елементи з вашого регіону, включені до Списку, що потребує термінової охорони разом із роком фіксації; вкажіть поширення зазначеного елемента і в інших регіонах побутування

4

Елементи, які включені до Репрезентативного списку ЮНЕСКО, якщо такі є

Зазначте всі елементи з вашого регіону, які включені до цього списку, разом із роком фіксації; вкажіть поширення зазначеного елемента і в інших регіонах побутування

5

Елементи, які включені до Національного реєстру, якщо такі є

Зазначте всі елементи з вашого регіону, які включені до цього списку, разом із роком фіксації; вкажіть поширення зазначеного елемента і в інших регіонах побутування

6

Елементи, які включені до місцевого, регіонального (обласного) Переліків, якщо такі є

Зазначте всі елементи з вашого регіону, які включені до цього списку, разом із роком фіксації; вкажіть поширення зазначеного елемента і в інших регіонах побутування

7

Відібрані програми, проекти або заходи, в яких найкраще відображаються принципи та цілі Конвенції

Зазначте всі програми, проекти або заходи з вашого регіону, які обрані Комітетом для просування відповідно до статті 18 Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини, разом з роком фіксації; вкажіть поширення зазначених програм, проектів або заходів живої традиції щодо відтворення, популяризації, збереження, спадковості елементів НКС і в інших регіонах побутування

8

Резюме звіту

Напишіть коротке резюме звіту, яке дозволить зрозуміти загальний стан роботи, який робиться на місцях зі сторони держави щодо здійснення положень Конвенції.

Повинен бути наданий загальний, короткий огляд звіту, відносно того, що стосується загальних заходів з охорони елементів НКС. Необхідно подати інформацію про ситуацію на даний час та узагальнено перерахувати всі заходи і діяльність у цьому напрямку.

9

Заходи на рівні громад, що прийняті для реалізації Конвенції

Під «заходами» треба розуміти відповідні правові, технічні, адміністративні й фінансові заходи, що здійснюються громадянським суспільством при підтримці держави, включаючи спільноти, групи і, в деяких випадках, окремих осіб. Область повинна надати опис своїх дій (там, де це можливо), направлених на:

 1. забезпечення якомога більш широкої участі спільноти, групи і, в деяких випадках, окремих осіб, які займаються створенням, збереженням і передачею нематеріальної культурної спадщини;

2) активне залучення їх до управління такою спадщиною (стаття 15 Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини)

3) заходи популяризації щодо збереження елементів на місцевому рівні (туристичні маршрути, фестивалі, ярмарки, майстер-класи, культурні практики, календарні свята на місцевому, обласному рівнях).

10

Формальна освіта з підготовки кадрів у сфері управління нематеріальною культурною спадщиною

Зазначити існуючі установи,  надати про них повну контактну інформацію (наприклад, університети, організації), які надають ступені або пропонують тренінгові програми з практичних аспектів охорони НКС, коротко описати вид навчання, який вони пропонують (назва, повна юридична адреса, телефон, e-mail установи та ПІБ керівника, посада).

11

Неформальна освіта у сфері нематеріальною культурною спадщиною та інші (майстер-класи, гуртки, школи вихідного дня, літні школи і подібне)

Зазначити існуючі установи, надати про них повну контактну інформацію (наприклад, університети, організації), які надають ступені або пропонують тренінгові програми з практичних аспектів охорони НКС, коротко описати вид навчання, який вони пропонують (назва, повна юридична адреса, телефон, e-mail установи та ПІБ керівника, посада).

12

Компетентні органи з охорони нематеріальної культурної спадщини

Кожна область призначає або створює один або кілька компетентних органів з охорони культурної спадщини, в тому числі й нематеріальної культурної спадщини, за наявності на його території. Вкажіть такий орган або органи, що забезпечують збір, документування формування Переліків інвентарів та передачу інформаційних матеріалів до Українського центру культурних досліджень; повну контактну інформацію вищезазначених органів (назва, повна юридична адреса, телефон, e-mail установи та ПІБ керівника, посада).

13

Установи, які займаються документацією по нематеріальній культурній спадщині

Подати повну контактну інформацію про установи (назва, повна юридична адреса, телефон, e-mail установи, сайт) де зберігаються документи по НКС. Ведення документації у таких закладах, як архіви, бібліотеки і музеї. Забезпечити доступ до інформації, яка знаходиться в установі, щоб будь-яка окрема людина, група, спільнота, мала доступ до документів про свою власну НКС.

14

Перелік

Складіть місцевий перелік НКС, як це передбачено у ст. 11, 12 Конвенції 2003; вкажіть критерії, які використовуються для включення елемента НКС у ваш Перелік. Чи враховує ваш Перелік критерії життєздатності НКС (наприклад, НКС, яка знаходиться під загрозою зникнення, елемент який потребує термінової охорони тощо). Формат вашого Переліку, метод і частота оновлення його, способи залучення спільнот у процес ідентифікації і визначення елементів НКС для їх включення у Перелік, а також підготовка Переліку і його оновлення. Участь відповідних неурядових організацій в ідентифікації й відборі елементів НКС.

Надати всю відповідну інформацію про Перелік і вказати стадію процесу проведення інвентаризації (створення механізмів регулювання і/або інституційних механізмів, визначення системи класифікації Переліку з вказівкою часових рамок, процесу залучення практиків і неурядових організацій тощо)

15

Інші заходи з охорони НКС

Опишіть інші заходи з охорони, які вказані у ст. 13 Конвенції 2003 і п.153 Оперативного керівництва, направлені на:

   • підвищення ролі НКС у суспільстві і внесення охорони цієї спадщини у програми планування;

   • сприяння науковим, технічним та мистецтвознавчим дослідженням з метою ефективної охорони НКС;

   • забезпечення, по можливості, доступу до інформації, яка належить до НКС, при дотриманні певної практики, що визначають порядок доступу до тих або інших аспектів такої спадщини.

Рекомендовано надати конкретну інформацію про законодавчі чи нормативні заходи, що належать до охорони НКС. Необхідно вказати електронне посилання на вказані документи, якщо це можливо.

Рекомендується провести конкретні приклади незалежних досліджень в області охорони, а також свідчення про установи і осіб, які проводили дослідження; вказати, яким чином було залучено зацікавлене співтовариство і/або носів традиції і те, яким чином забезпечено доступ до інформації про дослідження для дослідників, широкого співтовариства, а також зацікавленого співтовариства чи окремої особи.

Рекомендується надати інформацію про наявність інституціальної фінансової підтримки для проведення незалежних досліджень. Надати інформацію про загальноприйняті правила і практики відносно ведення науково-дослідної діяльності і про те, чим вони регулюються (наприклад, етичними нормами).

Акцент повинен бути зроблений на отримання широкого доступу співтовариства до інформації про НКС від спільнот, груп і окремих осіб, які є носіями цих традицій поза контекстом документації

16

Заходи щодо забезпечення призначення, поваги й підвищення ролі НКС

Опишіть заходи щодо забезпечення більш широкого призначення, поваги й підвищення ролі НКС, а саме те, які вказані у ст. 14 Конвенції 2003 і п. 155 Оперативного керівництва, а саме:

   • освітні програми, підвищення обізнаності й інформації співтовариства, зокрема молоді (наприклад, можна вказати, чи буде інтегровано НКС у шкільні програми і яким чином);

   • освітні й навчальні програми, які призначені для співтовариств і груп;

   • заходи щодо украплення потенціалу в області охорони НКС;

   • неформальні способи передачі знань (наприклад, ви можете розглянути як неформальні способи передачі, які сприймаються й усвідомлюються широкою громадськістю, так і на національному рівні);

   • сприяння освіти з питань охорони природного простору й пам’ятних місць, існування яких необхідно для вираження НКС.

Надати відповідну інформацію про свої програми і заходи щодо забезпечення призначення, поваги й підвищення ролі НКС в цілому, а також про осіб і/або установи, які розробляють такі програми або заходи, а також інформацію про громадську зацікавленість. Зазначити різні види заходів, які приймаються для забезпечення призначення, поваги й підвищення ролі НКС (освітні програми, програми в області підвищення обізнаності та інформування громадськості цільові аудиторії, тип засобів масової інформації тощо). Фестивалі зазвичай виконують рекламну роль і тому відносяться до заходів цього розділу.

Рекомендується також охопити відповідні здійснені заходи і доступні результати, вказуючи один чи два наочних приклади по кожному (весь перелік прикладів не потрібен). У випадку огляду освітніх програм, повинна бути надана інформація про їх зміст і методологію, про аудиторію, на яку вони направлені (вік, тощо) і про того, хто їх реалізує (школи чи інші освітні заклади), а також про будь-які дослідження, які проводяться для виявлення передового досвіду. З позиції розгляду ролі носія, буде цікаво навести конкретні приклади того, як НКС інтегроване у навчальний процес. Також важливо диференціювати різні форми та рівні освіти (наприклад, формальні від неформальних, школи і вищі заклади навчання, яке надається співтовариством, вид навчання у рамках  співтовариства тощо).

Може бути надано комплексний перелік заходів по створенню потенціалу в області охорони НКС із вказівкою типів діяльності і зацікавленої громадськості (носії традицій, неурядові організації, місцеві органи влади тощо).

Рекомендується увагу приділити тому, як сприймаються й визнаються неформальні засоби передачі знань у співтовариствах. Наприклад, інформація про те, як формальна освіта впливає на сприйняття неформальних засобів передачі знань; про те, як старше покоління втрачає свою традиційну роль під час процесу модернізації і/або урбанізації, або про те, як міграція може послабити процес неформальної передачі знань.

Приділити увагу фізичному середовищу місць розташування багатьох елементів НКС, із збереженням яких пов’язане їх життєздатність. Це середовище може бути як природнім простором, так і культурним ландшафтом, наприклад, у випадку елементів, які пов’язані з сільськогосподарськими ритуалами. Для підтримки виконавського мистецтва може знадобиться такий простір як сільська площа чи приміщення традиційного театру.

Крім того, для здійснення передачі знань по матеріальним елементам може виникнути потреба в наявності конкретних середовища або сировини, що впливають на життєздатність елемента. Пам’ять і ідентичність соціальних груп часто пов’язана з певними місцями, які також можуть бути під загрозою зникнення. Пропонується надати перелік будь-яких освітніх програм або видів діяльності, пов’язаних з підвищенням обізнаності, направлених на зміцнення захисту фізичних просторів, у рамках яких існує НКС

17

Двостороннє, субрегіональне, регіональне і міжнародне співтовариство (за наявності)

Опишіть заходи, які приймаються на двосторонньому, субрегіональному, регіональному і міжнародному рівнях з метою здійснення Конвенції, у тому числі заходи з міжнародним співтовариством (обмін досвідом та інформацією), а також інші спільні ініціативи, про які говориться у статті 19 Конвенції і пункті 156 Оперативного керівництва. Наприклад, Ви можете розглянути наступні питання:

а) обмін документацією, яка стосується НКС, що знаходиться на території іншої області (пункт 87 Оперативного керівництва);

b) участь у заходах у рамках регіонального співтовариства, включаючи, наприклад, діяльність центрів по НКС категорії 2, які створені або будуть створені під егідою ЮНЕСКО (пункт 88 Оперативного керівництва);

с) розвиток мереж, експертів, спеціалізованих центрів і дослідницьких установ на субрегіональному і регіональному рівнях з метою напрацювання загальних і міждисциплінарних підходів до елементів їх спільної нематеріальної культурної спадщини (пункт 86 Оперативного керівництва)

18

Статус елемента, включеного до Міжнародних списків ЮНЕСКО (за наявності)

Заповніть всі пункти для кожного елемента НКС, які є на території області, які були включені до Міжнародних списків ЮНЕСКО. Як основу для звітності про поточний стан елемента використовуйте файл номінації і укажіть інформацію, яка стосується тільки змін, які виникли після дати включення до Списків чи після надання останньої доповіді. Файли номінації і доповіді, які були надані раніше, доступні за адресою www.unesco.org/sch. або шляхом запиту у Секретаріат

19

Соціальні та культурні функції до Міжнародних списків ЮНЕСКО (за наявності)

Поясніть соціальні та культурні функції і значення елемента в межах спільноти сьогодні; опишіть характеристики носіїв і практиків, а саме конкретні функції або категорії осіб, які несуть особливу відповідальність за елемент. Увага повинна бути приділена будь-яким відповідним змінам, які пов’язані з критерієм R1 («елемент є нематеріальною культурною спадщиною, як це визначається у статті 2 Конвенції»)

Надати інформацію про елемент у обсязі, необхідному читачеві для ознайомлення з цим елементом. Це повинен бути опис основних характеристик, видів діяльності, використаних методів для нематеріальних елементів тощо. Основною метою цього розділу є пояснення соціального і культурного значення елемента, розділ може містити опис характеристик носіїв і практиків (стать, вік), конкретні ролі, які вони виконують, та інформацію про інші категорії осіб, які мають певну відповідальність перед елементом. Приділити увагу питанню про гендерну роль відповідно практики, виконання або передачі НКС

20

Оцінка життєздатності елемента й поточних ризиків до Міжнародних списків ЮНЕСКО (за наявності)

Опишіть поточний рівень життєздатності даного елемента, зокрема, укажіть частоту і ступінь практичного використання, стійкість традиційних способів передачі, демографічні характеристики практиків і аудиторії, стійкість розвитку елемента. Також визначте й опишіть загрози безперервної передачі практики елемента, якщо такі є, і вкажіть, наскільки серйозними і негайними є такі загрози.

Звернути особливу увагу передачі знань. Описати ризики, що пов’язані з передачею знань (особливо по відношенню до неформальних способів), і те, наскільки змінився образ життя у ставленнях між поколіннями, розвиток формальної освіти, урбанізації й еміграції можуть послабити передачу знань тощо.

Можна розглянути проблеми, що пов’язані з поповненням рядів практиків, наприклад, шляхом оцінки особистої, соціальної та економічної привабливості передачі знань для молоді. Особливу увагу необхідно приділити питанню збереження традиційних способів передачі.

Також можна описати життєздатність матеріальних аспектів нематеріальної спадщини. Поряд з важливістю збереження місць і просторів, які необхідні для вираження елемента, іншими значущими аспектами є: передача навиків і ноу-хау, що пов’язані з музичними інструментами, костюмами, масками, обладнанням тощо, які необхідні для здійснення ритуалів і святкових заходів, усного вираження, виконавської майстерності, і передачі навиків тих, хто пов’язаний з традиційною майстерністю й знанням.

Можна також розглянути потенційні небезпеки, що загрожують життєздатності елементу, які привернули увагу громадськості та засобів масової інформації. За необхідності можна описати деякі деталі даних загроз. Треба звернути увагу на те, як елементи розвивалися з метою реагування на нові умови, а також на позитивні і негативні аспекти такого розвитку

21

Сприяння у досягненні цілей Переліків, Національного реєстру

Опишіть, як внесення елемента сприяло забезпеченню більшої наочності нематеріальної культурної спадщини і підвищення обізнаності про його важливість на місцевому, національному та міжнародному рівнях. Поясніть, як внесення елемента вплинуло на творчість людини та різноманіття форм культурного самовираження, а також взаємної поваги між спільнотами, групами та окремими особами.

Пояснити, наприклад, яким чином сприйняття елемента і його практик стає більш позитивним на національному рівні й у суспільстві в цілому, також поясніть, як внесення елемента до Переліків, Національного реєстру і прийняті заходи в області охорони сприяли підвищенню зацікавленості і поваги до традиційних культур. Наприклад, внесення елемента сприяло прийняттю місцевим співтовариством заходів з охорони або сприяло кращому усвідомленню іншими громадами свого НКС.

Крім того, важливо розглянути, як внесення елемента до Переліків, Національного реєстру, сприяло підвищенню поваги до людської творчості й різноманітності форм культурного самовираження

22

Зусилля, спрямовані на підвищення або зміцнення ролі поданого елемента

Опишіть заходи, які були реалізовані з метою просування і зміцнення ролі елемента, а саме, докладно опишіть будь-які заходи, необхідність яких може бути продиктовано його внесенням до Переліку або Національного реєстру.

Опишіть заходи, які спрямовані на забезпечення життєдіяльності елемента, а також для захисту або підтримки матеріальних аспектів, пов’язаних з елементом. Яким чином відповідні органи і носії традицій відповідають за збільшення уваги зі сторони суспільства та засобів масової інформації у випадку внесення елемента до Переліків, Національного реєстру, Списків.

Надати інформацію про тип фізичного простору (просторів) необхідного для представлення елемента та дії зі збереження цього простору (просторів). Яким чином доступність природних матеріалів використовується у створенні пов’язаних з ними елементів.

Увага! Деяка інформація, що надана у цьому розділі (наприклад, про наукові дослідження, документації, рекламні заходи тощо), також може відноситися до розділів (як приклади здійснюючої охоронної діяльності в цілому). Якщо є план дій з охорони, деякі деталі можуть бути надані у цьому розділі.

23

Участь громад

Опишіть участь спільноти, групи й окремих осіб в охороні елементів та їх прихильність у справі їх подальшої охорони.

Особливо важливо, щоб було чітко продемонстрована пряма участь спільнот, груп й окремих осіб в охороні елемента, надаючи, наскільки можливо, конкретні приклади. Крім того, потрібно надати інформацію не тільки про їх участь у минулих і поточних заходах, а й інформація, яка стосується їх причетності у подальшій охороні, яка може бути підтверджена, наприклад, шляхом створення асоціації, управлінського комітету чи подібного органу.

Подана інформація повинна враховувати всі аспекти охорони (дослідження, документування, інвентаризацію, рекламну діяльність, освіту, навчання тощо). У розділі необхідно розглянути питання про гендерну роль у рамках спільноти відносно охорони елемента.

Увага! Якщо у цьому розділі згадується інформація про організацію, яка створена на рівні громади, або про подібний орган, деталі повинні бути надані у наступному розділі

24

Участь громади у підготовці даного звіту

Опишіть заходи, які приймаються для забезпечення більш широкої участі спільнот, груп, в деяких випадках, окремих осіб, у підготовці даного звіту по кожному елементу, що описується.

Продемонструйте, що громади приймали активну участь у підготовці звіту по елементу (елементах), надаючи по можливості конкретні приклади. Якщо, наприклад, участь стосується процесу консультацій, вкажіть, кому були проведені консультації, хто їх проводив, як часто це проходило і як контролювалося

25

Підпис від імені області

Звіт повинен бути завірений «живим» підписом посадової особи, яка уповноважена ставити підпис від імені держави з вказівкою його/її імені, посади і дати надання.

 

Ім’я:

Посада:

Дата:

Підпис:

 

*Звітність подається відповідно Вашої діяльності на місцевому, обласному рівнях щодо охорони, збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини визначеними установами.