Інші нормативно-правові акти

 1. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА  від 20 червня 2000 р. № 984
  “Про затвердження зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення)
  культурних цінностей з території України”
 2. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П ОСТАНОВА від 26 серпня 2003 р. № 1343
  “Про затвердження Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей
  та розмірів плати за її проведення”
 3. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА від 25 листопада 2015 р. № 963
  “Про затвердження Порядку видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення)
  культурних цінностей або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання”
 4. Наказ Міністерства культури України від 14.04.2014 № 210 «Про затвердження зразків заяв щодо видачі,
  переоформлення, видачі дубліката, анулювання свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення)
  культурних цінностей з території України та повідомлення про відмову в його видачі”
 5. НАКАЗ Міністерства культури і мистецтв України від 22.04.2002 №258
  “Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення
  культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України”
 6. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 13 ТРАВНЯ 2013 № 402 ПРО УТВОРЕННЯ
  ЕКСПЕРТНО-ФОНДОВОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЕЗОПЛАТНОЇ ПЕРЕДАЧІ ВИЛУЧЕНИХ АБО
  КОНФІСКОВАНИХ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ, ОБЕРНЕНИХ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ В ДОХІД ДЕРЖАВИ
 7. Наказ Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 2004 року
  № 517/885 “Про оперативний обмін інформацією щодо культурних цінностей, оголошених у національний
  та міжнародний розшук”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2004 року за № 1484/10083
 8. Наказ Міністерства культури і туризму України від 20 серпня 2008 року № 37 “Про затвердження Переліку
  товарів із зазначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД, на які Міністерством культури України видається свідоцтво
  на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України”, зареєстрований у
  Міністерстві юстиції України 11 вересня 2008 року за № 835/15526 :
 9. Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 24 вересня 2003 року № 595 “Про затвердження зразків
  паспортів на смичкові музичні інструменти і смички та переліку державних установ, яким надається право
  проведення державної експертизи смичкових музичних інструментів і смичків”, зареєстрований у
  Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2003 року за № 920/8241 
 10. Наказ Міністерства культури України від 11 вересня 2014 року № 744 “Про затвердження Перелікудержавних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається
  право проведеннядержавної експертизи культурних цінностей”, зареєстрований у Міністерстві юстиції
  України 25 вересня 2014 року за № 1168/25945 
 11. Наказ Міністерства культури України від 08.02.2016 № 36 “Про внесення змін до
  Переліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право
  проведення державної експертизи культурних цінностей”
 12. Наказ Міністерства культури України від 03 вересня 2013 року № 819 “Про затвердження форм та
  порядків ведення реєстрів культурних цінностей”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України
  05 листопада 2013 року за № 1879/24411
 13.  Наказ Міністерства культури України від 27.05.2016 № 368 “Про визнання такими, що втратили
  чинність деяких наказів”
 14. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ВІД 30.11.2016 № 1122 “ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН
  У ДОДАТКИ 6 І 17 ДО НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ВІД 17 ЛИПНЯ 2014 РОКУ № 562”
 15. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ВІД 31.03.2017 № 267 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ
  ПЕРЕЛІКУ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ, ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ, ІНШИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКИМ
  НАДАЄТЬСЯ ПРАВО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ»
 16. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ВІД 06.10.2017 № 1006 «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН
  ДО ПЕРЕЛІКУ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ, ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ, ІНШИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКИМ
  НАДАЄТЬСЯ ПРАВО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ»
 17. Наказ Міністерства культури України від 27.06.2017 № 555 «Про затвердження зразків бланків
  паспортів на смичковий музичний інструмент і смичок»
 18.  Наказ Міністерства культури України від 03.10.2017 №  988 “Про внесення змін до складу
  Експертно-фондової ради з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих
  культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави”
 19. Наказ Міністерства культури України від 06.10.2017 № 1005 «Про затвердження Положення про
  Експертно-фондову раду з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних
  цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави»
 20. Наказ Мінкультури від 14.06.18 №553 “Про внесення змін до наказу Міністерства культури України
  від 17 липня 2014 року № 562”
 21. Що чекає на порушників бюджетного законодавства