Старший науковий співробітник відділу культурної політики УЦКД

Український центр культурних досліджень оголошує конкурс на заміщення 2-х вакантних посад:

 • Старший науковий співробітник відділу культурної політики (2 посади)

Вимоги до кандидатів

 • Вища освіта ступеня магістра (рівня спеціаліста) гуманітарного спрямування.
 • Науковий ступінь доктора філософії/кандидата наук (бажано відповідно в галузях Культура, Мистецтво, Філологія, Історія, Культурна економіка, Менеджмент) вчене звання.
 • ТРИ навчально-методичних та/або наукових праці, які опубліковані протягомостанніх 5 років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованихфахових виданнях.
 • Досвід роботи на посадах наукових, науково-педагогічних або педагогічних працівників не менш 3 роки.
 • Знання основних законів та НПА галузі культури України.
 • Знання англійської або іншої мови рівня В2.
 • Знання MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
 • Загальні знання про співпрацю між ЄС та Україною.
 • Знання програмного забезпечення для розробки інформаційних продуктів.

 

 

Основні завдання працівника:

 • Моніторинг реформ в Україні в галузі культура та постійне визначення ситуацій та напрямків, що потребують додаткової роботи/реформування.
 • Підтримка в процесі подальшої оцінки та сприяння реформуванню культурної політики і законодавства, зокрема механізмів отримання цифрового доступу до даних та інституційної структури, у тісній співпраці з ЄС та іншими сторонами.
 • Надання консультацій в регіонах щодо синергії з іншими національними і місцевими ініціативами, оцінки поточних обставин, співпраці з іншими проектами і програмами (іншими донорами/проектами, громадами, урядовцями).
 • Надання консультативної підтримки працівникам Регіональних представництв УЦКД з питань законодавства, передового досвіду у сфері культурних послуг послуг в Україні та ін.
 • Відстеження і моніторинг роботи партнерів для визначення прогалин у нормативно- правовій базі та шляхів її удосконалення, надання консультативної підтримки субпідрядникам та партнерам щодо реформування нормативно-правової бази та державної політики в сфері культури.

 

Спеціальні вимоги:

 • Наявність у Кандидата власних досліджень в галузях Культура, Мистецтво, Філологія, Історія, Культурна економіка, Менеджмент, Педагогіка, їх актуальність та практичне значення.
 • Особистий внесок Кандидата в розроблення сучасних методологій та методик виконання досліджень і розробок, освітніх стандартів, науково-методичного чи навчально-методичного забезпечення в галузях Культура, Мистецтво, Філологія, Історія, Культурна економіка, Менеджмент, Педагогіка.
 • Досвід участі у підготовці аналітичних матеріалів у гуманітарній сфері, проведення експертизи за міжнародними програмами.
 • Досвід і здатність розроблення стратегій, перспективних планів розвитку закладів культури.

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у Конкурсі, подає особисто або надсилає поштою такі документи:

 • письмову заяву на ім’я голови конкурсної комісії;
 • копію документа, що посвідчує особу, засвідчена Кандидатом;
 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • біографічну довідку (резюме);
 • копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи у галузі культури, мистецтва, філології, історії, культурної економіки, менеджменту, педагогіки;
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, завірені в установленому порядку; присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • інформацію про творчий та/або науковий доробок;
 • рекомендації та інші документи на розсуд Кандидата.

 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Копії документів, які подаються Кандидатом мають бути завірені в установленому порядку. Відповідальність за недостовірність документів несе Кандидат.

Документи приймаються до 6 серпня 2019р. за адресою: 01054, Україна, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36-38, Український центр культурних досліджень.

Тел./факс: (044) 272-45-50;
е-mail: info.ukrccs@gmail.com.

Години прийому документів з 9.30 до 17.00 щоденно крім суботи та неділі.

 

Документи надсилати на адресу: info.ukrccs@gmail.com  до 06.08.2019