Український центр культурних досліджень оголошує конкурс на заміщення наукових вакантних посад

1) Відділ культурних та креативних індустрій:
завідувач відділу – 1 особа.

2) Науково-дослідний відділ культурної політики:
старший науковий співробітник – 1 особа.

 

Загальні вимоги:

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРНИХ ТА КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ:

 1. Вища освіта ступеня магістра (рівня спеціаліста)культурологічного або мистецького спрямування.
 2. Науковий ступінь доктора наук або доктора філософії/кандидата наук (бажано відповідно в галузях Культура/Мистецтво/Менеджмент/Економіка) або вчене звання.
 3. 5 навчально-методичних та/або наукових праць, які опубліковані протягом останніх 3 років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях.
 4. Досвід роботи на посадах науково-педагогічних або педагогічних працівників не менш 5 років.
 5. Знання англійської мови рівня В2
 6. Знання MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 7. Загальні знання про співпрацю між ЄС та Україною та АА
 8. Знання програмного забезпечення для розробки інформаційних продуктів

 

Кандидати повинні бути готові до виконання ряду завдань, таких як:

 • Складання прес-релізів та прес – повідомлень
 • Допомога в організації громадських заходів
 • Підтримка облікових записів соціальних мереж
 • Складання контенту для веб-ресурсів
 • Розробка інформаційних продуктів

 

Основні посадові завдання

 1. Бізнес-консультації: публічно-приватні консультації з представниками бізнесу та приватного сектора, включаючи громадянське суспільство та професійне співтовариство, з метою створення міжгалузевої державної політики, що сприяє розвитку творчих галузей, а також сприяє позитивному впливу культури та творчості на економічні та соціальні розвиток
 2. Розробка концепції та здійснення організаційних заходів для заснування платформ для політичної та експертної дискусії щодо розвитку державної політики у сфері творчого та культурного життя в Україні.
 3. Розробка НПА та пропозиції до законів дія яких пов’язана із креативним сектором.
 4. Проведення консультацій задля передач цілей, викликів та досягнень творчим професіоналам та широкій аудиторії.
 5. Міжнародна співпраця
 6. Уміння працювати з грантами
 7. Знання проектного менеджменту

 

СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ВІДДІЛУ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ

 1. Вища освіта ступеня магістра (рівня спеціаліста)гуманітарного спрямування.
 2. Науковий ступінь доктора філософії/кандидата наук (бажано відповідно в галузях Культура, Мистецтво, Філологія, Історія, Культурна економіка, Менеджмент) вчене звання.
 3. ТРИ навчально-методичних та/або наукових праці, які опубліковані протягом останніх 5 років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях.
 4. Досвід роботи на посадах наукових, науково-педагогічних або педагогічних працівників не менш 3 роки.
 5. Знання основних законів та НПА галузі культури України
 6. Знання англійської або іншої мови рівня В2
 7. Знання MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 8. Загальні знання про співпрацю між ЄС та Україною та АА
 9. Знання програмного забезпечення для розробки інформаційних продуктів

 

Кандидати повинні бути готові до виконання ряду завдань, таких як:

 • Складання прес-релізів та прес-повідомлень
 • Допомога в організації громадських заходів
 • Підтримка облікових записів соціальних мереж
 • Складання контенту для веб-ресурсів
 • Розробка інформаційних продуктів

 

Основні завдання працівника:

– Моніторинг реформ в Україні в галузі культура та постійне визначення ситуацій та напрямків, що потребують додаткової роботи/реформування

– Підтримка в процесі подальшої оцінки та сприяння реформуванню культурної політики і законодавства, зокрема механізмів отримання цифрового доступу до даних та інституційної структури, у тісній співпраці з ЄС та іншими сторонами;

– Надання консультацій в регіонах щодо синергії з іншими національними і місцевими ініціативами, оцінки поточних обставин, співпраці з іншими проектами і програмами (іншими донорами/проектами, громадами, урядовцями);

– Надання консультативної підтримки працівникам Регіональних представництв УЦКД з питань законодавства, передового досвіду у сфері культурних послуг послуг в Україні та ін.;

– Відстеження і моніторинг роботи партнерів для визначення прогалин у нормативно-правовій базі та шляхів її удосконалення, надання консультативної підтримки субпідрядникам та партнерам щодо реформування нормативно-правової бази та державної політики в сфері культури.

 

Спеціальні вимоги:

 • наявність у Кандидата власних досліджень в галузях Культура, Мистецтво, Філологія, Історія, Культурна економіка, Менеджмент, Педагогіка, їх актуальність та практичне значення;
 • особистий внесок Кандидата в розроблення сучасних методологій та методик виконання досліджень і розробок, освітніх стандартів, науково-методичного чи навчально-методичного забезпечення в галузях Культура, Мистецтво, Філологія, Історія, Культурна економіка, Менеджмент, Педагогіка;
 • досвід участі у підготовці аналітичних матеріалів у гуманітарній сфері, проведення експертизи за міжнародними програмами;
 • досвід і здатність розроблення стратегій, перспективних планів розвитку закладів культури.

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у Конкурсі, подає особисто або надсилає поштою такі документи:

 • письмову заяву на ім’я голови конкурсної комісії;
 • копію документа, що посвідчує особу, засвідчена Кандидатом;
 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • біографічну довідку (резюме);
 • копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи у галузі культури, мистецтва, філології, історії, культурної економіки, менеджменту, педагогіки;
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, завірені в установленому порядку; присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;
 • інформацію про творчий та/або науковий доробок;
 • рекомендації та інші документи на розсуд Кандидата.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Копії документів, які подаються Кандидатом мають бути завірені в установленому порядку. Відповідальність за недостовірність документів несе Кандидат.

Документи приймаються до 30 грудня за адресою: 01054, Україна, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36-38, Український центр культурних досліджень.

Тел./факс: (044) 272-45-50;

е-mail: info.ukrccs@gmail.com.

Години прийому документів з 9.30 до 17.00 щоденно крім суботи та неділі.

Представник регіонального офісу УЦКД

Український центр культурних досліджень оголошує конкурс на заміщення 1 вакантної посади:

– провідний спеціаліст відділу регіональної культурної політики – представника регіонального офісу УЦКД в Івано-Франківській області

Робота включає наступні основні цілі:

 1. Посилення спроможності ключових суб’єктів культури на регіональному та місцевому рівнях з метою впровадження реформ регіональної політики та децентралізації. Це включає в себе вертикальну та горизонтальну координацію та розвиток спроможності на всіх рівнях управління в регіоні.
 2. Розширення прав і можливостей об’єднаних громад з метою надання високоякісних культурних послуг громадянам, що робить внесок у реформу децентралізації, яка триває в України.
 3. Здійснення моніторингу та аналізу діяльності культурних установ та керівних культурних підрозділів з метою подальшої розробки рекомендацій щодо внесення змін до законів та розробку методичних кроків

 

Вимоги до кандидатів:

 • вища освіта ступеня магістра (рівня спеціаліста) в галузі культурного менеджменту та культурної економіки;
 • досвід проектної роботи в галузі культури;
 • досвід написання грантів;
 • знання англійської мови рівня В2;
 • знання MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • загальні знання про співпрацю між ЄС та Україною та АА;
 • знання програмного забезпечення для розробки інформаційних продуктів.

 

Головні функції:

 • проводити моніторинг діяльності галузі культури
 • підтримувати ділові контакти із місцевими органами влади з питань культурної політики;
 • брати участь в офіційних\публічних заходах від імені УЦКД;
 • підтримувати інформаційні кампанії УЦКД на регіональному рівні, та допомагати в організації заходів УЦКД в регіоні;
 • за потреби, писати статті, блоги, розміщувати матеріали УЦКД в місцевих ЗМІ;
 • проводити щомісячно моніторинг висвітлення діяльності УЦКД в регіональних медіа.

 

Умови подачі:

 • Резюме/CV з описом освіти, досвіду роботи (англійською мовою).
 • Мотиваційний лист з описом відповідно до свого досвіду (англійською та українською мовами).
 • 2 власні статті, бажано у форматі який відповідає поняттю “історія успіху”.

Документи надсилати на адресу: info.ukrccs@gmail.com  до 30.12.2018

Літературний редактор

Український центр культурних досліджень оголошує конкурс на заміщення тимчасової посади Літературного редактора (українська мова) з 15.11.2018 по 15.12.2018

Вимоги:

 • вища філологічна чи / або спеціалізована освіта
 • досвід роботи на посаді літературного редактора не менше 2-х років
 • здатність працювати з великим обсягом інформації

Умови оплати за результатами співбесіди.

Якщо Ви зацікавлені у співпраці з нами, володієте потрібними навичками, досвідом, кваліфікацією, необхідними для виконання редакторських робіт, надсилайте резюме з темою CV_РЕДАКТОР на електронну адресу: info.ukrccs@gmail.com  до 30.12.2018

Перекладач з англійської мови

Український центр культурних досліджень оголошує конкурс на заміщення тимчасової посади Перекладача з англійської мови (письмовий переклад: галузь культури) з 15.11.2018 по 15.12.2018

Вимоги:

 • вища освіта за спеціальністю “Перекладач” чи/або філологічна освіта
 • вільне володіння англійською, українськими мовами
 • досвід роботи письмового перекладача не менше 3-х років
 • умови оплати за результатами співбесіди.

Якщо Ви зацікавлені у співпраці з нами, володієте потрібними навичками, досвідом, кваліфікацією, необхідними для виконання письмових перекладів, надсилайте резюме з темою CV_ПЕРЕКЛАДАЧ на електронну адресу: info.ukrccs@gmail.com  до 30.12.2018