Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу інноваційних технологій та популяризації культури

Український центр культурних досліджень оголошує конкурс на заміщення 2-х вакантних посад:

 • Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу інноваційних технологій та популяризації культури (2 посади)

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта ступеня магістра (рівня спеціаліста) гуманітарного спрямування;
 • Наявність наукових ступінь доктора філософії/кандидата наук (бажано відповідно в галузях Культура, Мистецтво, Філологія, Історія, Менеджмент та інновацій в сфері культури) вчене звання надають перевагу;
 • ТРИ навчально-методичних та/або наукових праці, які опубліковані протягом останніх 5 років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 • Досвід роботи на посадах наукових, науково-педагогічних або педагогічних працівників не менш 2 років;
 • Знання основних законів та НПА галузі культури України;
 • Знання англійської або іншої мови рівня В2;
 • Знання MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • Знання програмного забезпечення для розробки інформаційних продуктів.

Основні завдання працівника:

 • Керівництво групою працівників при дослідженні окремих тем, а також розробок, проведення наукових досліджень;
 • Організація збору і вивчення наукової та науково-технічної інформації, аналіз і теоретичні узагальнення наукових даних, результатів експериментів і спостережень;
 • Налагодження та здійснення науково-технічного співробітництва з навчальними, науковими закладам, організаціями установами відповідно до чинного законодавства України;
 • Відстеження і моніторинг роботи партнерів для визначення прогалин у нормативно-правовій базі та шляхів її удосконалення, надання консультативної підтримки субпідрядникам та партнерам щодо реформування нормативно-правової бази та державної політики в сфері інноваційних технологій та популяризації культури.

Спеціальні вимоги:

 • Наявність у Кандидата власних досліджень в галузях Культура, Мистецтво, Філологія, Історія, Культурна економіка, Менеджмент, Інноваційних технологіях, їх актуальність та практичне значення;
 • Особистий внесок Кандидата в розроблення сучасних методологій та методик виконання досліджень і розробок, освітніх стандартів, науково-методичного чи навчально-методичного забезпечення в галузях Культура, Мистецтво, Філологія, Історія, Культурна економіка, Менеджмент, Інноваційних технологіях;
 • Досвід і здатність розробки стратегій, перспективних планів розвитку, впровадження в закладах культури інноваційні технологій та новітні способи популяризації культури.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у Конкурсі, подає особисто або надсилає поштою такі документи:

 • письмову заяву на ім’я голови конкурсної комісії;
 • копію документа, що посвідчує особу, засвідчена Кандидатом;
 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • біографічну довідку (резюме);
 • копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи у галузі культури, мистецтва, філології, історії, культурної економіки, менеджменту, педагогіки;
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, завірені в установленому порядку;
 • присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • інформацію про творчий та/або науковий доробок;
 • довідку про психічний стан здоров’я;
 • рекомендації та інші документи на розсуд Кандидата.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій тощо).

Копії документів, які подаються Кандидатом мають бути завірені в установленому порядку. Відповідальність за недостовірність документів несе Кандидат.

 

Документи приймаються до 21.03.2020 року за адресою: 01054, Україна, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36-38, Український центр культурних досліджень.

 

Тел.: (044) 272-45-28;

е-mail: info.ukrccs@gmail.com.

 

Години прийому документів з 9.30 до 17.00 щоденно крім суботи та неділі.

Документи надсилати на адресу: info.ukrccs@gmail.com до 21.03.2020 року.

 

Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу культурної політики

Український центр культурних досліджень оголошує конкурс на заміщення 2-х вакантних посад:

 • Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу культурної політики (2 посади)

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта ступеня магістра (рівня спеціаліста) гуманітарного спрямування;
 • Наявність наукового ступеня доктора філософії/кандидата наук (бажано відповідно в галузях Культура, Мистецтво, Філологія, Історія, Культурна економіка, Менеджмент) вчене звання надають перевагу;
 • ТРИ навчально-методичних та/або наукових праці, які опубліковані протягом останніх 5 років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 • Досвід роботи на посадах наукових, науково-педагогічних або педагогічних працівників не менше 3 роки;
 • Знання основних законів та НПА галузі культури України;
 • Знання англійської або іншої мови рівня В2;
 • Знання MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • Загальні знання про співпрацю між ЄС та Україною;
 • Знання програмного забезпечення для розробки інформаційних продуктів.

Основні завдання працівника:

 • Моніторинг реформ в Україні в галузі культури та постійне визначення ситуацій і напрямків, що потребують додаткової роботи/реформування;
 • Підтримка в процесі подальшої оцінки та сприяння реформуванню культурної політики і законодавства, зокрема механізмів отримання цифрового доступу до даних та інституційної структури у тісній співпраці з ЄС та іншими сторонами;
 • Надання консультацій в регіонах щодо синергії з іншими національними і місцевими ініціативами, оцінки поточних обставин, співпраці з іншими проектами і програмами (іншими донорами/проектами, громадами, урядовцями);
 • Надання консультативної підтримки працівникам Регіональних представництв УЦКД з питань законодавства, передового досвіду у сфері культурних послуг в Україні;
 • Відстеження і моніторинг роботи партнерів для визначення прогалин у нормативно-правовій базі та шляхів її удосконалення, надання консультативної підтримки субпідрядникам та партнерам щодо реформування нормативно-правової бази та державної політики в сфері культури.

Спеціальні вимоги:

 • Наявність у Кандидата власних досліджень в галузях Культура, Мистецтво, Філологія, Історія, Культурна економіка, Менеджмент, Педагогіка, їх актуальність та практичне значення;
 • Особистий внесок Кандидата в розробку сучасних методологій та методик виконання досліджень і розробок, освітніх стандартів, науково-методичного чи навчально-методичного забезпечення в галузях Культура, Мистецтво, Філологія, Історія, Культурна економіка, Менеджмент, Педагогіка;
 • Досвід участі у підготовці аналітичних матеріалів у гуманітарній сфері, проведення експертизи за міжнародними програмами;
 • Досвід і здатність розробки стратегій, перспективних планів розвитку закладів культури.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у Конкурсі, подає особисто або надсилає поштою такі документи:

 • письмову заяву на ім’я голови конкурсної комісії;
 • копію документа, що посвідчує особу, засвідчена Кандидатом;
 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • біографічну довідку (резюме);
 • копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи у галузі культури, мистецтва, філології, історії, культурної економіки, менеджменту, педагогіки;
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, завірені в установленому порядку; присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • інформацію про творчий та/або науковий доробок;
 • довідку про психічний стан здоров’я;
 • рекомендації та інші документи на розсуд Кандидата.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій тощо).

Копії документів, які подаються Кандидатом мають бути завірені в установленому порядку. Відповідальність за недостовірність документів несе Кандидат.

 

Документи приймаються до  21.03.2020 року за адресою: 01054, Україна, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36-38, Український центр культурних досліджень.

 

Тел.: (044) 272-45-28;

е-mail: info.ukrccs@gmail.com.

 

Години прийому документів з 9.30 до 17.00 щоденно крім суботи та неділі.

Документи надсилати на адресу: info.ukrccs@gmail.com до 21.03.2020 року.

Старший лаборант відділу розвитку культурних та креативних індустрій

Український центр культурних досліджень оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

 • Старший лаборант відділу розвитку культурних та креативних індустрій (1 посада)

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта ступеня бакалавра гуманітарного спрямування;
 • Досвід роботи вітається;
 • Знання основних законів та НПА галузі культури України;
 • Знання англійської або іншої мови рівня В2;
 • Знання MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • Знання програмного забезпечення для розробки інформаційних продуктів.

Основні завдання працівника:

 • Розробка концепцій та організаційних заходів з метою застосування платформ для дискусії щодо розвитку державної політики у сфері творчого та культурного життя в Україні;
 • Здійснює моніторингову та аналітичну діяльність щодо креативних індустрій з метою одержання та передачі знань і досягнень творчим професіям та широкій аудиторії;
 • Здійснює підготовку, організацію та проведення культурно-просвітницьких заходів;
 • Бере участь в розробці грантових (в тому числі міжнародних) та культурно-мистецьких проектів.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у Конкурсі, подає особисто або надсилає поштою такі документи:

 • письмову заяву на ім’я голови конкурсної комісії;
 • копію документа, що посвідчує особу, засвідчена Кандидатом;
 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • біографічну довідку (резюме);
 • копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи у галузі культури, мистецтва, філології, історії, культурної економіки, менеджменту, педагогіки;
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, завірені в установленому порядку; присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • інформацію про творчий та/або науковий доробок;
 • довідку про психічний стан здоров’я;
 • рекомендації та інші документи на розсуд Кандидата.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій тощо).

Копії документів, які подаються Кандидатом мають бути завірені в установленому порядку. Відповідальність за недостовірність документів несе Кандидат.

 

Документи приймаються до 20.03.2020 року за адресою: 01054, Україна, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36-38, Український центр культурних досліджень.

 

Тел.: (044) 272-45-28;

е-mail: info.ukrccs@gmail.com.

 

Години прийому документів з 9.30 до 17.00 щоденно крім суботи та неділі.

Документи надсилати на адресу: info.ukrccs@gmail.com до 20.03.2020 року.

Провідний методист відділу нематеріальної культурної спадщини

Український центр культурних досліджень оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

 • Провідний методист відділу нематеріальної культурної спадщини (1 посада)

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста) відповідного напрямку підготовки.
 • Наявність наукового ступеня доктора філософії/доктора мистецтв (бажано відповідно в галузях Культура, Мистецтво, Філологія, Історія, Культурна) чи вченого звання надають перевагу.
 • ТРИ навчально-методичних та/або наукових праці, які опубліковані протягом останніх 5 років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях.
 • Досвід роботи на посадах наукових, науково-педагогічних працівників не менше 3 років.
 • Знання основних законів; НПА галузі культури України; методи організації методичної, науково-методичної, науково-дослідної роботи; основні положення, які висвітлені в конвенціях ЮНЕСКО 2003 та 2005 років;
 • Знання англійської або іншої мови рівня В2.
 • Знання MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Основні завдання працівника:

 • Проведення аналізу стану навчально-методичної роботи УЦКД та розробки пропозицій щодо підвищення їх ефективності;
 • Надання консультацій науковим працівникам УЦКД у визначенні змісту навчальних програм, форм, методів і засобів роботи, участь в організації роботи науково-методичного забезпечення навчальної діяльності УЦКД;
 • Здійснює розробку, рецензування і підготовку до затвердження навчально-методичної документації, дидактичних матеріалів тощо;
 • Організовує та узагальнює результати експериментальної роботи УЦКД;

Спеціальні вимоги:

 • Наявність у Кандидата власних досліджень в галузях Культура, Мистецтво, Філологія, Історія, , Менеджмент, Педагогіка, їх актуальність та практичне значення.
 • Досвід участі у підготовці аналітичних матеріалів стосовно нематеріальної культурної спадщини, проведення експертизи за міжнародними програмами.
 • Досвід і здатність розробки стратегій, перспективних планів розвитку культури.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у Конкурсі, подає особисто або надсилає поштою такі документи:

 • письмову заяву на ім’я голови конкурсної комісії;
 • копію документа, що посвідчує особу, засвідчена Кандидатом;
 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • біографічну довідку (резюме);
 • копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи у галузі культури, мистецтва, філології, історії, культурної економіки, менеджменту, педагогіки;
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, завірені в установленому порядку; присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • інформацію про творчий та/або науковий доробок;
 • довідку про психічний стан здоров’я;
 • рекомендації та інші документи на розсуд Кандидата.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій тощо).

Копії документів, які подаються Кандидатом мають бути завірені в установленому порядку. Відповідальність за недостовірність документів несе Кандидат.

 

Документи приймаються до 19.03.2020 року за адресою: 01054, Україна, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36-38, Український центр культурних досліджень.

 

Тел.: (044) 272-45-28;

е-mail: info.ukrccs@gmail.com.

 

Години прийому документів з 9.30 до 17.00 щоденно крім суботи та неділі.

Документи надсилати на адресу: info.ukrccs@gmail.com до 19.03.2020 року.

Завідувач відділу нематеріальної культурної спадщини

Український центр культурних досліджень оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

 • Завідувач відділу нематеріальної культурної спадщини

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста) відповідного напрямку підготовки;
 • Наявність наукового ступеня доктора філософії/доктора мистецтв (бажано відповідно в галузях Культура, Мистецтво, Філологія, Історія, Культурна) чи вчене звання надають перевагу;
 • ТРИ навчально-методичних та/або наукових праці, які опубліковані протягом останніх 5 років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 • Досвід роботи на посадах наукових, науково-педагогічних працівників не менше 3 років, з них – 1 рік на керівній посаді;
 • Знання основних законів; НПА галузі культури України; методи організації методичної, науково-методичної, науково-дослідної роботи, пошуку, збору, зберігання, обробки, надання, розповсюдження інформації, що необхідна для здійснення дослідної діяльності у сфері нематеріальної культурної спадщини;
 • Знати керівні інструкції з діловодства та основи трудового законодавства;
 • Знання англійської або іншої мови рівня В2;
 • Знання MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Основні завдання працівника:

 • Спрямування та координація діяльності співробітників відділу та взаємодію з іншими структурними підрозділами УЦКД, Міністерством культури, молоді та спорту України, науковими установами, закладами культури і освіти, творчими спілками, громадськими організаціями;
 • Відповідає за виконання покладених на відділ завдань з реалізації конвенцій ЮНЕСКО 2003 та 2005 років;
 • Організація роботи з розповсюдження сучасної української культури, популяризації українського наукового та культурного життя, поширення знань про нематеріальну культурну спадщину;
 • Організація та підготовка заходів УЦКД: наукові конференції, семінарів, дискусії, круглі столи тощо;
 • Розробка рекомендацій щодо імплементації міжнародних конвенцій у сфері культур і охорони культурної спадщини, стороною яких є Україна.

Спеціальні вимоги:

 • Наявність у Кандидата власних досліджень в галузях Культура, Мистецтво, Філологія, Історія, Менеджмент їх актуальність та практичне значення;
 • Особистий внесок Кандидата в розробку сучасних методологій та методик виконання досліджень, впровадження інноваційних технологій в галузях Культура, Мистецтво, Філологія, Історія;
 • Досвід і здатність розробки стратегій, перспективних планів розвитку закладів культури.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у Конкурсі, подає особисто або надсилає поштою такі документи:

 • письмову заяву на ім’я голови конкурсної комісії;
 • копію документа, що посвідчує особу, засвідчена Кандидатом;
 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • біографічну довідку (резюме);
 • копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи у галузі культури, мистецтва, філології, історії, культурної економіки, менеджменту, педагогіки;
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, завірені в установленому порядку; присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • інформацію про творчий та/або науковий доробок;
 • довідку про психічний стан здоров’я;
 • рекомендації та інші документи на розсуд Кандидата.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій тощо).

Копії документів, які подаються Кандидатом мають бути завірені в установленому порядку. Відповідальність за недостовірність документів несе Кандидат.

 

Документи приймаються до 19.03.2020 року за адресою: 01054, Україна, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36-38, Український центр культурних досліджень.

 

Тел.: (044) 272-45-28;

е-mail: info.ukrccs@gmail.com.

 

Години прийому документів з 9.30 до 17.00 щоденно крім суботи та неділі.

Документи надсилати на адресу: info.ukrccs@gmail.com до 19.03.2020 року.