Зустріч та презентація книжки Юлії Буйських “Коли русалки по землі ходили”

Книгарня «Є» та видавництво «Клуб Сімейного Дозвілля» запрошують на презентацію книжки Юлії Буйських «Коли русалки по землі ходили», що відбудеться 17 вересня за участю авторки. Початок – о 18:30.

Здавна й дотепер українці вірили в русалок, відьом та потерчат, вважали, що «нечистий» дух передчасно померлих змушує їх «ходити» після смерті й шкодити живим, а лісами сновигають звабники-перелесники. Доля та Смерть в уявленнях людей були цілком реальними створіннями, які мали жіночу подобу, так само як Пропасниця та Чума, Неділя і П’ятниця… Розмаїття надприродних істот, чиє походження, вигляд і функції тісно пов’язані із повсякденням людей, становить складну систему міфологічних уявлень населення України.

Ця книжка – поєднання наукової інтерпретації міфологічних вірувань і уявлень українців та «живих» усних текстів, записаних авторкою від носіїв традиції в різних регіонах України. Традиційні жіночі постаті української міфології проаналізовані разом із такими явищами культури, як народна релігійність і народна медицина.

Юлiя Буйських народилася  1985 року в Києві. Випускниця історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Етнолог, антрополог, кандидатка історичних наук. У 2014-2015 роках – стипендіатка програми польського уряду для молодих вчених (Студії Східної Європи Варшавського університету, Інститут етнології та культурної антропології Варшавського університету). У 2015-2016 роках була стипендіаткою Вишеградського Фонду в Інституті етнології та культурної антропології Варшавського університету. Коло наукових інтересів: антропологія релігії, «народна релігія» українців, традиційні магічні практики і міфологічні вірування.

Вхід вільний.

Міжнародна науково-практична онлайн конференція: “Вплив культурних та креативних індустрій на економічний розвиток територій: міжнародний досвід”

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

15 жовтня 2018 року

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній онлайн конференції “Вплив культурних та креативних індустрій на економічний розвиток територій: міжнародний досвід”, організованій Українським центром культурних досліджень у партнерстві з Інститутом культурної політики.

19 червня 2018 року Верховна Рада ввела поняття «креативні індустрії» в законодавство про культуру України. З цього часу цей термін дедалі активніше використовується у теоретичному полі. Втім, практичні аспекти функціонування, розкриття та реалізації потенціалу креативних індустрій почасти залишаються поза увагою фахівців та громадськості. Разом з тим, досвід використання потенціалу креативних індустрій для соціального та економічного розвитку регіонів, звичний для міжнародної практики, може слугувати базою розроблення практичних рекомендацій для України.

Конференція є продовженням серії онлайн конференцій УЦКД, присвячених розробленню теми креативних індустрій в Україні.

Метою конференції є розроблення “дорожньої карти” для розвитку креативних та культурних індустрій України на базі міжнародного досвіду.

Тематика конференції:

 • визначення місця культурних і креативних індустрій у економіці регіонів;
 • оцінка впливу креативних і культурних індустрій на розвиток територій;
 • практичні кейси розвитку економіки регіонів на базі креативних і культурних ресурсів.

Мова конференції: українська, всі слов’янські, англійська.

Форма участі:

 1. Розміщення матеріалів в електронному виданні на сайті Українського центру культурних досліджень – uccs.org.ua
 2. Публікація тез і статей у двомовному (українською і англійською мовами) паперовому виданні Центру “Вісник Українського центру культурних досліджень”, що видаватиметься наприкінці поточного року.

Для участі в конференції необхідно до 12 жовтня 2018 року:

 1. заповнити форму заявки на участь https://goo.gl/forms/BTTLbaiCkCkYOchl2
 2. надіслати на адресу creative.indconf@gmail.com тези доповіді або статтю до публікації, оформлену відповідно до вимог, та відскановану квитанцію про оплату оргвнеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для статті – Стаття, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок

Наприклад: Бондаренко_Заявка, Бондаренко_Стаття, Бондаренко_Внесок

 

Інформація щодо організаційного внеску:

Український центр культурних досліджень

код ЄДРПОУ 02215041

Р/рахунок 31252272103507

в Держказначейській службі України, м. Києва

МФО 820172

Оплата за участь в заочній конференції (без ПДВ)  (вкажіть дату проведення)

 

Одноразовий організаційний внесок при реєстрації до 12.10 – 200 грн.

Одноразовий організаційний внесок при реєстрації після 12.10 – 250 грн.

Вартість вказана без врахування ПДВ

До кінця 2018 року Український центр культурних досліджень планує проведення ще однієї конференції за темою: “Досвід розвитку креативних індустрій на базі нематеріальної культурної спадщини” (23 листопада).

Організаційний внесок для участі у двох онлайн конференціях протягом 2018 року за умови реєстрації не пізніше 3 днів до початку першого заходу – 300 грн. (без ПДВ) (публікація матеріалів доповідей у паперовому збірнику за умови відбору редколегією).

Організаційний внесок для участі у двох онлайн конференціях протягом 2018 року за умови реєстрації менше ніж за 3 днів до початку першого заходу – 350 грн. (без ПДВ) (публікація матеріалів доповідей у паперовому збірнику за умови відбору редколегією).

 

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді:

 • об’єм статті від 5 до 10 сторінок
 • редактор Word 97-2003;
 • шрифт Times New Roman;
 • кегль 14;
 • інтервал 1,5;
 • абзацний відступ – 1.25;
 • усі поля – 2 см;
 • посилання на джерела в тексті даються з позначенням номера джерела в алфавітному списку;
 • після номера джерела ставиться кома, потім маленька літера с з крапкою: [1, с. 12];
 • ліворуч подається УДК, праворуч прописуються прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи;
 • через один інтервал в центрі прописними літерами жирним шрифтом подається назва доповіді;
 • після пропуску одного рядка подається стисла анотація та ключові слова (мовою статті та англійською);
 • через один інтервал подається текст статті;
 • після тексту пропускається один рядок і в центрі прописними літерами жирним шрифтом набирається слово ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА;
 • нижче з абзацу з нумерацією за алфавітом дається використана література;
 • література оформлюється згідно з вимогами, викладеними в наказі ВАК України № 63 від 26.01.2008 р.

 

Координатор конференції:

Ковальчук Ірина Михайлівна (роб. тел. +38 044 272 45 50)

info.ukrccs@gmail.com (з позначкою “онлайн конференція “дата”)

Міжнародна конференція “Народні художні промисли як складова креативних індустрій: перспективи, промоція, просування” (м. Херсон)

Міжнародна конференція “Народні художні промисли як складова креативних індустрій: перспективи, промоція, просування” (м. Херсон)

11-12 вересня 2018 року Український центр культурних досліджень за підтримки Міністерства культури України та участі міжнародних експертів з Молдови, Азербайджану та Грузії, фахівців Міністерства соціальної політики України провів Міжнародну конференцію “Народні художні промисли як складова креативних індустрій: перспективи, промоція, просування” (м. Херсон).

Під час роботи шести панелей спікери конференції поділилися успішними проектами, а учасники, ознайомившись і обмінявшись досвідом у сфері народних художніх промислів і традиційних ремесел як складової креативних індустрій, методиками формування нового інноваційного простору малих територій на основі ремесел, обговорили форми можливої співпраці представників народних художніх промислів і креативних індустрій, інструменти популяризації традиційних народних художніх промислів шляхом формальної і неформальної освіти; визначили роль майстра у збереженні та розвитку народних художніх промислів; розглянули питання працевлаштування випускників інтернатних закладів, інклюзивної категорії населення, молодих батьків; особливості ціноутворення виробів народних художніх промислів; оффлайн та онлайн просування товарів та послуг майстрів.

Закордонні гості ознайомили з культурною спадщиною в сучасній “brand identity” та розкрили концепцію креативного бренду.

Ірина Френкель, директор Українського центру культурних досліджень, презентувала драфт Державної цільової програми підтримки та розвитку народних художніх промислів, окресливши п’ять напрямків програми.

У шоукейсі “Кролевецьке ткацтво” було представлено три колекції народної дизайн-студії “ART’elь moda” (м. Суми).

Під час конференції відбулася виставка робіт як закордонних, так і українських майстрів народних художніх промислів.

Новий формат конференцій від УЦКД

Шановні колеги!

14 вересня Український центр культурних досліджень тестував новий для себе формат онлайн конференцій. Ця конференція присвячена темі культурних і креативних індустрій: як міжнародним пріоритетам розвитку, так і стану в Україні. Серед поданих матеріалів найбільш виваженою та обґрунтованою була стаття Таміли Паливоди “Правове регулювання компенсації за зберігання у музеях, заповідниках, бібліотеках України – фінансового джерела розвитку креативних індустрій”.

Дякуємо, пані Тамілі за чудовий матеріал та увагу до заходу УЦКД!

Стаття пані Таміли Паливоди вийде у збірнику УЦКД наприкінці 2018 року.

Нагадуємо, що УЦКД планує проведення ще низки онлайн конференцій, тож запрошуємо до участі і співпраці!

Нарада директорів обласних центрів народної творчості у м. Херсон

12-14 вересня 2018 р у місті Херсон відбулася нарада директорів обласних центрів народної творчості.
Організатори – Український центр культурних досліджень при підтримці Міністерства культури України.

Нарада пройшла у творчій атмосфері. Учасники обмінювалися досвідом та ділилися планами на майбутнє.

Український центр культурних досліджень запрошує Вас поділитись практичним досвідом збереження і популяризації елементів нематеріальної культурної спадщини

Центр планує публікацію оновленого видання по елементах НКС, до якого також увійде розділ по нещодавніх практичних кейсах охорони, розвитку і промоції НКС. Наголос на практичній складовій має скерувати подальшу дискусію на національному рівні, висвітлити нове бачення традиційних методів і підходів, дозволить розширити звичні механізми використання інструментів збереження, розвитку і промоції НКС.

Загальні вимоги до опису кейсів:

 • обсяг – 3-5 сторінок;
 • шрифт Times New Roman;
 • кегль 12, через 1,15 інтервал;
 • посилання на джерела позначаються квадратними дужками із вказівкою порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки;
 • фотографії та графічні матеріали – розширення не менше 300 dpi, обов’язків підпис під кожним фото.

Просимо зазначити: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи/навчання, e-mail, мобільний телефон, тема публікації.

Термін подання: до 15 жовтня 2018 року.

 

Матеріали просимо надсилати на електронну адресу УЦКД info.ukrccs@gmail.com з приміткою “Видання НКС”.

Чекаємо на Ваші кейси!

Семінар у Вінниці “Забезпечення охорони елементів НКС, що знаходяться на територіях областей” 25 – 26.07.2018