Завідувач відділу нематеріальної культурної спадщини

Український центр культурних досліджень оголошує набір кандидатів на заміщення вакантної посади:

 • Завідувач відділу нематеріальної культурної спадщини

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта ступеня магістра (спеціаліста) відповідного напрямку підготовки;
 • ТРИ навчально-методичних та/або наукових праці, які опубліковані у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 • Досвід роботи відповідного напрямку – не менше 3 років.
 • Знання основних законів; НПА галузі культури України; методи організації методичної, науково-методичної, науково-дослідної роботи, пошуку, збору, зберігання, обробки, надання, розповсюдження інформації, що необхідна для здійснення дослідної діяльності у сфері нематеріальної культурної спадщини;
 • Знати керівні інструкції з діловодства та основи трудового законодавства;
 • Знання англійської або іншої мови рівня В2;
 • Знання MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
 • Надають перевагу наявність наукового ступеня доктора філософії/доктора мистецтв (бажано відповідно в галузях Культура, Мистецтво, Філологія, Історія, Культурна) чи вчене звання;

Основні завдання працівника:

 • Спрямування та координація діяльності співробітників відділу та взаємодію з іншими структурними підрозділами УЦКД, Міністерством культури, молоді та спорту України, науковими установами, закладами культури і освіти, творчими спілками, громадськими організаціями;
 • Відповідає за виконання покладених на відділ завдань з реалізації конвенцій ЮНЕСКО 2003 та 2005 років;
 • Організація роботи з розповсюдження сучасної української культури, популяризації українського наукового та культурного життя, поширення знань про нематеріальну культурну спадщину;
 • Організація та підготовка заходів УЦКД: наукові конференції, семінарів, дискусії, круглі столи тощо;
 • Розробка рекомендацій щодо імплементації міжнародних конвенцій у сфері культур і охорони культурної спадщини, стороною яких є Україна.

 

Спеціальні вимоги:

 • Наявність у Кандидата власних досліджень в галузях Культура, Мистецтво, Філологія, Історія, Менеджмент їх актуальність та практичне значення;
 • Особистий внесок Кандидата в розробку сучасних методологій та методик виконання досліджень, впровадження інноваційних технологій в галузях Культура, Мистецтво, Філологія, Історія;
 • Досвід і здатність розробки стратегій, перспективних планів розвитку закладів культури.

Особа, яка виявила бажання взяти участь, подає особисто або надсилає поштою такі документи:

 • письмову заяву на ім’я керівника установи, написану власноруч;
 • копію документа, що посвідчує особу, засвідчена Кандидатом;
 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • біографічну довідку (резюме);
 • копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи у галузі культури, мистецтва, філології, історії, культурної економіки, менеджменту, педагогіки;
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, завірені в установленому порядку; присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • інформацію про творчий та/або науковий доробок;
 • довідку про психічний стан здоров’я;
 • рекомендації та інші документи на розсуд Кандидата.

 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій тощо).

Копії документів, які подаються Кандидатом мають бути завірені в установленому порядку. Відповідальність за недостовірність документів несе Кандидат.

 

Документи приймаються до 30.06.2020 року за адресою: 01054, Україна, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36-38, Український центр культурних досліджень.

 

Тел.: (044) 272-45-28;

е-mail: info.ukrccs@gmail.com.

 

Години прийому документів з 9.30 до 17.00 щоденно крім суботи та неділі.

Документи надсилати на адресу: info.ukrccs@gmail.com до 30.06.2020 року.

 

Бортництво. Експедиція у рамках проекту “Створення віртуального музея НКС України”

Осінній холод, дощі і навіть заморозки – в таких умовах відбувається експедиція від ГО «Ботники України»  на Поліссі.

Maksym Pchelov та Oleksiy Nahornyuk  розшукують носіїв живої традиції добування меду з бортей по далеким селам українського та білоруського Полісся. Адже саме в цьому регіоні старовинна майстерність існує безперервно вже понад 1500 років.

Учасники експедиції сподіваються знайти умільців робити жень (лезиво) – спеціальне поєднання мотузок та дерев’яної “лавки” для підйому на дерева.

І хоч героїв нашого проекту – Максима та Олексія – ніщо не може спинити у досягненні мети, але через погоду, все ж, доводиться вносити корективи. Під час дощу до бджіл на дерево не лізуть.

Чекаємо на нові світлини та інформацію!

Додаток 1

Динаміка видатків за бюджетними програмами у сфері культури Мінкультури, Держархіву, Держкомтелерадіо

(по загальному фонду)

тис.грн.
2016 (касове виконання)2017 (касове виконання)2018 (затверджено)2019 (проект)
РАЗОМ2 544 058,504 089 627,506 298 525,206 655 124,60
Міністерство культури України2 408 876,503 937 575,606 118 132,106 460 731,00
Апарат Міністерства культури України2 139 905,603 398 184,205 537 039,305 837 239,50
Загальне керівництво та управління у сфері культури30 233,1054 630,6095 139,5087 346,00
Прикладні розробки у сфері розвитку культури4 663,60509,101 000,001 000,00
Надання загальної та спеціальної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами-інтернатами) та позашкільними навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів85 169,10137 353,00209 924,70191 659,30
Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації17 782,3021 457,00на місцеві бюджети
Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації504 500,10729 395,60851 847,40972 473,20
Підвищення кваліфікації, підготовка та перепідготовка кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів11 611,2018 119,4022 263,0060 163,50
Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства “Просвіта”6 183,706 181,4019 185,3040 185,30
Фінансова підтримка національних театрів547 799,90906 886,001 055 351,001 157 602,60
Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій329 559,20533 347,00590 891,00642 952,50
Державна підтримка діячів культури і мистецтва9 013,3013 555,0023 363,7025 354,80
Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, підтримка проектів, виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування707 500,00708 007,80
у тому числі здійснення заходів з підготовки і проведення в м. Кропивницький щорічного національного мистецького фестивалю  7 500,00 
в тому числі здійснення заходів з підготовки і проведення в м. Івано-Франківськ ІІІ Міжнародного мистецького фестивалю країн Карпатського регіону “Карпатський простір”  6 000,00 
в тому числі здійснення заходів з підготовки і проведення мистецького фестивалю “Українська Бесарабія”  7 500,00 
Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин87 061,80158 300,30272 843,60245 910,70
Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів316 743,90503 056,20640 062,90679 646,30
Будівництво об’єктів загальнодержавного значення у сфері культури9 916,80523 000,00500 000,00
у тому числі організація та проведення архітектурного конкурсу, проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності  200 000,00 
Розвиток електронного урядування у сфері культури1 408,40
Надання фінансової підтримки державному підприємству “Кримський дім”2 748,802 805,004 003,004 103,20
Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам’яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО186 835,60290 229,80367 816,90375 287,80
Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі2 713,80144 347,30145 546,50
Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві4 644,505 000,00
Реставрація з переплануванням горищних приміщень в буд. №5 на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об’єму існуючого горища. Без зміни конфігурації даху3 675,30
Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства “Харківський національний академічний театр опери та балету ім.М.В.Лисенка” систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції3 500,00
Державне агентство України з питань кіно255 780,70513 433,80518 217,00518 231,60
Керівництво та управління у сфері кінематографії5 569,508 731,4012 497,0012 511,60
Державна підтримка кінематографії246 814,40493 994,10505 300,00505 300,00
Здійснення концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії, фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України3 296,8010 288,30
Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії100,00420,00420,00420,00
Український інститут національної пам’яті13 190,2025 957,6062 875,80105 259,90
Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам’яті8 229,8013 087,8021 705,1019 943,40
Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті4 960,4012 869,8041 170,7085 316,50
Міністерство юстиції України93 658,50152 051,90180 393,10194 393,60
Державна архівна служба України93 658,50152 051,90180 393,10194 393,60
Керівництво та управління у сфері архівної справи8 761,4017 131,5025 357,5025 385,60
Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації5 828,408 290,909 280,8010 233,90
Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації79 068,70126 629,50145 754,80158 774,10
Державний комітет телебачення і радіомовлення України41 523,50   
Випуск книжкової продукції за програмою “Українська книга”41 523,50

Додаток 2

 

Динаміка видатків за бюджетними програмами у сфері культури Мінкультури, Держархіву (по спеціальному фонду)тис.грн.
2016 (касове виконання)2017 (касове виконання)2018 (затверджено)2019 (проект)
РАЗОМ257 855,20289 503,50323 606,30359 303,70
1800000Міністерство культури України246 548,50275 795,60302 698,60337 992,60
1801000Апарат Міністерства культури України241 841,80273 423,20300 198,60334 992,60
1801010Загальне керівництво та управління у сфері культури822,30
1801020Прикладні розробки у сфері розвитку культури2 960,70503,20
1801030Надання загальної та спеціальної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами-інтернатами) та позашкільними навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів1 825,102 749,001 412,401 443,00
1801050Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації1 930,602 898,70на місцеві бюджети
1801060Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації134 310,80142 413,90176 536,40183 916,00
1801070Підвищення кваліфікації, підготовка та перепідготовка кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів23 655,4028 135,7040 033,2044 433,80
1801190Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів32 652,9039 060,6037 892,6050 589,00
1801490Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам’яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО44 506,3056 839,8044 324,0054 610,80
1806000Державне агентство України з питань кіно4 706,702 372,402 500,003 000,00
1806010Керівництво та управління у сфері кінематографії19,30
1806030Державна підтримка кінематографії4 706,702 353,102 500,003 000,00
3600000Міністерство юстиції України11 306,7013 707,9020 907,7021 311,10
3609000Державна архівна служба України11 306,7013 707,9020 907,7021 311,10
3609010Керівництво та управління у сфері архівної справи0,100,10
3609020Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації687,90812,40108,20210,00
3609030Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації10 618,8012 895,5020 799,4021 101,00

 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ДО ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 2019 РІК

Проаналізувавши матеріали проекту Державного бюджету України на 2019 рік у частині фінансування культури і мистецтва загалом та Міністерства культури України зокрема, взявши до уваги дані Держказначейства України щодо виконання бюджетів усіх рівнів, дані Держкомстату України щодо індексу споживчих цін, врахувавши динаміку показників бюджетування культури і мистецтва протягом останніх років, можна дійти наступних висновків.

І. Культура і мистецтво у Зведеному бюджеті України

 1. У Зведеному бюджеті України на 2019 рік заплановано подальше зростання номінальних видатків на культуру і мистецтво. Позитивна тенденція триватиме четвертий рік поспіль. 2016 року зафіксовано їхнє зростання на рівні 21,4 %, 2017 року – на 46,2 %, 2018 року очікується зростання на 11,3 %, 2018 – на 15,4 % (до 19 802,8 млн грн.).

Зростання бюджетних видатків на культуру і мистецтво відбудеться як за рахунок Державного бюджету України (планується 5 465,4 млн грн.), так і місцевих бюджетів (14 337,4 млн грн.).

 

Рис. 1. За даними Держказначейства України і матеріалами до проекту ДБУ-2019

 

 1. Найбільшого зростання номінальних видатків на культуру і мистецтво було досягнуто минулого, 2017 року (46,2 %). Тоді темп їхнього зростання перевищив динаміку як Зведеного бюджету України загалом (26,5 %), так і динаміку інших соціальних сфер – освіти (37,5 %) та охорони здоров’я (35,6 %) зокрема. Але найголовніше – зростання видатків на культуру і мистецтво 2016-2017 рр. значно випереджало Індекс споживчих цін (рівень інфляції). Це означало не тільки номінальне, але й реальне зростання видатків на культуру і мистецтво у Зведеному бюджеті України.

Цього та наступного року ріст номінального фінансування культури та мистецтва за рахунок публічних бюджетів усіх рівнів очікується значно скромнішим: він відставатиме від динаміки Зведеного бюджету України, і лише трохи перевищуватиме прогнозований рівень інфляції.

 

Рис. 2. За даними Держказначейства і Держкомстату України

 

 1. Так чи інакше, але реальне зростання видатків Зведеного бюджету України на культуру і мистецтво, що триває з 2016 року, зрештою наступного, 2019 року, дасть змогу досягти бюджетування галузі на рівні 2014 року.

 

Рис. 3. За даними Держказначейства і Держкомстату України, матеріалами до проекту ДБУ-2019

 

 1. В Україні спостерігається високий рівень децентралізації у бюджетному фінансуванні культури та мистецтва. Протягом 2014-2016 рр. частка місцевих бюджетів сягала рекордних 82 %.

Хоча у 2017 році відновився докризовий рівень показника – 75%. На такому ж рівні він очікується і 2018-2019 рр.

 

 ІІ. Культура і мистецтво у Державному бюджеті України

 1. Протягом 2014-2016 рр. динаміка Державного бюджету України випереджала динаміку видатків Міністерства культури України. Культура і мистецтво не були пріоритетними сферами фінансування. Що й не дивно, зважаючи на необхідність зміцнення обороноздатності країни, погашення зовнішніх державних боргів, рефінансування та підтримки банківської системи України тощо.

Однак у 2017-2018 рр. можна спостерігати випереджаюче зростання видатків Мінкультури по відношенню до загальних видатків Держбюджету (2017 року – 158,7 % проти 122,6 %; 2018 року – 152,4 % проти 118,1 %).

Наступного року тенденція, на жаль, зміниться (див. рис. 4).

 

Рис. 4. За даними Держказначейства України і матеріалами до проекту ДБУ-2019

 

 1. Плановані на 2019 рік видатки розвитку Міністерства культури України, зрісши 2018 року у чотири рази, залишаться майже на такому ж високому рівні – 791,7 млн грн. (11,6 % бюджету Міністерства).

Найбільше видатків розвитку буде проведено за такими програмами:

 • КПКВК 1801280 «Будівництво об’єктів загальнодержавного значення у сфері культури» – 500 млн грн.;
 • КПКВК 1801170 «Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин» – 144,2 млн грн.;
 • КПКВК 1809020 «Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті» – 57,9 млн грн.;
 • КПКВК 1801060 «Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації» – 49,5 млн грн.

 

Рис. 5. За даними Держказначейства України і матеріалами до проекту ДБУ-2019

 

 1. Фінансування бюджетних програм Міністерства культури України у номінальних показниках по загальному фонду зросте на скромні 5,6 %.

Динаміку видатків по загальному фонду за 2016-2019 рр. у розрізі окремих кодів програмної класифікації видатків та кредитування бюджету (КПКВК) можна прослідкувати у Додатку № 1.

 

 1. Половину всіх видатків Мінкультури за загальним фондом планується спрямувати на:
 • освіту, підготовку та перепідготовку кадрів для сфери культури і мистецтва – 1 224,3 млн грн. або близько 19 % всіх видатків;
 • фінансову підтримку національних театрів – 1 157,6 млн грн. або близько 18 % всіх видатків;
 • підтримку кіно – 1 005,3 млн грн. або близько 16 % всіх видатків.

 

 1. У проекті ДБУ-2019 заплановано суттєве збільшення фінансування окремих бюджетних програм Міністерства культури України, а саме:
 • КПКВК 1801070 «Підвищення кваліфікації, підготовка та перепідготовка кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів» – в 2,7 рази;
 • КПКВК 1801100 «Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства “Просвіта”» – в 2,1 рази;
 • КПКВК 1809020 «Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті» – в 2,1 рази.

 

 1. До бюджетної програми новоствореного Українського культурного фонду (КПКВК 1801140) додається програма виробництва (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування (КПКВК 1801180), і загальне фінансування Українського культурного фонду на 2019 рік сягатиме 708 млн грн.

 

 1. Ліквідовано програму КПКВК 1801300 «Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин».

 

 1. Фінансування бюджетних програм Міністерства культури України у номінальних показниках по спеціальному фонду зросте на 11,7 %.

Динаміку видатків по спеціальному фонду за 2016-2019 рр. у розрізі окремих кодів програмної класифікації видатків та кредитування бюджету (КПКВК) можна прослідкувати у Додатку № 2.

Виконавець: Віталій Бабенко,

кандидат економічних наук

 

Додаток 1

Динаміка видатків за бюджетними програмами у сфері культури Мінкультури, Держархіву, Держкомтелерадіо

(по загальному фонду)

тис.грн.
2016 (касове виконання)2017 (касове виконання)2018 (затверджено)2019 (проект)
РАЗОМ2 544 058,504 089 627,506 298 525,206 655 124,60
1800000Міністерство культури України2 408 876,503 937 575,606 118 132,106 460 731,00
1801000Апарат Міністерства культури України2 139 905,603 398 184,205 537 039,305 837 239,50
1801010Загальне керівництво та управління у сфері культури30 233,1054 630,6095 139,5087 346,00
1801020Прикладні розробки у сфері розвитку культури4 663,60509,101 000,001 000,00
1801030Надання загальної та спеціальної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами-інтернатами) та позашкільними навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів85 169,10137 353,00209 924,70191 659,30
1801050Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації17 782,3021 457,00на місцеві бюджети
1801060Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації504 500,10729 395,60851 847,40972 473,20
1801070Підвищення кваліфікації, підготовка та перепідготовка кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів11 611,2018 119,4022 263,0060 163,50
1801100Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства “Просвіта”6 183,706 181,4019 185,3040 185,30
1801110Фінансова підтримка національних театрів547 799,90906 886,001 055 351,001 157 602,60
1801120Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій329 559,20533 347,00590 891,00642 952,50
1801130Державна підтримка діячів культури і мистецтва9 013,3013 555,0023 363,7025 354,80
1801140Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, підтримка проектів, виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування707 500,00708 007,80
 у тому числі здійснення заходів з підготовки і проведення в м. Кропивницький щорічного національного мистецького фестивалю  7 500,00 
 в тому числі здійснення заходів з підготовки і проведення в м. Івано-Франківськ ІІІ Міжнародного мистецького фестивалю країн Карпатського регіону “Карпатський простір”  6 000,00 
 в тому числі здійснення заходів з підготовки і проведення мистецького фестивалю “Українська Бесарабія”  7 500,00 
1801170Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин87 061,80158 300,30272 843,60245 910,70
1801190Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів316 743,90503 056,20640 062,90679 646,30
1801280Будівництво об’єктів загальнодержавного значення у сфері культури9 916,80523 000,00500 000,00
 у тому числі організація та проведення архітектурного конкурсу, проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності  200 000,00 
1801380Розвиток електронного урядування у сфері культури1 408,40
1801480Надання фінансової підтримки державному підприємству “Кримський дім”2 748,802 805,004 003,004 103,20
1801490Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам’яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО186 835,60290 229,80367 816,90375 287,80
1801560Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі2 713,80144 347,30145 546,50
1801820Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві4 644,505 000,00
1801830Реставрація з переплануванням горищних приміщень в буд. №5 на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об’єму існуючого горища. Без зміни конфігурації даху3 675,30
1801880Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства “Харківський національний академічний театр опери та балету ім.М.В.Лисенка” систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції3 500,00
1806000Державне агентство України з питань кіно255 780,70513 433,80518 217,00518 231,60
1806010Керівництво та управління у сфері кінематографії5 569,508 731,4012 497,0012 511,60
1806030Державна підтримка кінематографії246 814,40493 994,10505 300,00505 300,00
1806050Здійснення концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії, фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України3 296,8010 288,30
1806060Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії100,00420,00420,00420,00
1809000Український інститут національної пам’яті13 190,2025 957,6062 875,80105 259,90
1809010Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам’яті8 229,8013 087,8021 705,1019 943,40
1809020Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті4 960,4012 869,8041 170,7085 316,50
3600000Міністерство юстиції України93 658,50152 051,90180 393,10194 393,60
3609000Державна архівна служба України93 658,50152 051,90180 393,10194 393,60
3609010Керівництво та управління у сфері архівної справи8 761,4017 131,5025 357,5025 385,60
3609020Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації5 828,408 290,909 280,8010 233,90
3609030Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації79 068,70126 629,50145 754,80158 774,10
1700000Державний комітет телебачення і радіомовлення України41 523,50   
1701110Випуск книжкової продукції за програмою “Українська книга”41 523,50

 

 

УКРАЇНСЬКІ ЕКСПОНАТИ СТАЛИ ПЕРШОЮ ІНОЗЕМНОЮ ЕКСПОЗИЦІЄЮ В СВІТІ, ДЛЯ ЯКОЇ МУЗЕЙ ГУГУН (ЗАБОРОНЕНЕ МІСТО) ВІДКРИВ СВОЇ ДВЕРІ

У музейному комплексі Гугун (Заборонене Місто), найбільшому музейно-архітектурномукомплексі у світі, відкриттям виставки українських артефактів, розпочалися Дні культури України у Китайській Народній Республіці. Це непересічна подія в культурно-мистецькому середовищі, адже Україна стала першою державою в світі, для якої музей Гугун відкрив свої двері для експозиції. У церемонії відкриття Днів культури України у Китайській Народній Республіці взяли участь Міністр культури України Євген Нищук та Міністр культури та туризму КНР Ло Шуґан.

“Не можу не пишатися, що українські реліквії представлені у найбільшому палацовому комплексі у світі – музеї Гугун, який щиросердно відкрив свої двері для презентації української культури”, – сказав під час виступу Міністр культури України Євген Нищук. “Впевнений, що і надалі дружба та взаєморозуміння між нашими країнами поглиблюватимуться, сприятимуть розширенню мистецького простору, слугуватимуть підвищенню зацікавленості пересічних громадян до творчих надбань митців української і китайської культур. Від усього серця бажаю успіху Дням культури України у Китаї та маю надію, що українська культура залишить незабутнє враження у серцях китайського народу”.

Виставка репрезентує українські реліквії – коштовності, старожитності та сучасні прикраси з бурштину – традиційного матеріалу, який з давніх-давен до сьогодення використовується для виготовлення ювелірних виробів. Виставку доповнили сучасні графічні твори українських художників другої половини ХХ – початку ХХІ ст., в сюжетах яких присутні історичні мотиви трипільської та скіфської доби, сюжети з українського минулого і сучасності. Графічна виставка широко представляє регіональні особливості українських художніх шкіл. Роботи визнаних майстрів старшого покоління і твори молодих художників демонструють еволюційний шлях українського образотворчого мистецтва і відображають його стан на межі тисячоліть.

У рамках події в Пекіні також презентували Петриківський розпис – об’єкт нематеріальної культурної спадщини України, внесений до Репрезентативного списку нематеріальної спадщини людства ЮНЕСКО. Всі охочі матимуть можливість долучитись до проведення майстер-класів з Петриківського розпису. У рамках “Дні культури України у Китайській Народній Республіці” також відбудуться концерти всесвітньо відомого Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Григорія Верьовки. Концерти хору пройдуть на найкращих майданчиках Піднебесної: музейному комплексі Гугун та Міжнародному культурному ЕКСПО Шовкового Шляху та представлять палітру українського народного мистецтва з різних географічних та етнографічних регіонів нашої країни.

 

Довідково: Гугун або “Заборонене місто” є першим з китайських об’єктів, який був занесений ЮНЕСКО до списку всесвітньої спадщини людства в 1987 році. Він охоплює центральну частину Пекіна, від площі Тяньаньмінь, із півдня на північ, і займає площу 72 гектари, містить 980 палацових споруд, а в них 8707 кімнат. Місто оточене стіною завдовжки 3400 м і ровом з водою, який називається “Золота вода”. Майже все місто забарвлене в два кольори – жовтий і червоний. Він є одним з найбільших в світі музеїв, колекція предметів мистецтва якого налічує близько 1170000 одиниць зберігання.

Джерело

Folk-toloka 2018

22 вересня на Миколаївщині вперше відбулося обласне свято народної творчості “Folk-toloka 2018”, присвячене Дню Миколаївської області та 80-річчю МОЦНТ та КОР. Це своєрідне масове театралізоване видовище об’єднало понад 100 найкращих аматорських фольклорних, вокальних, інструментальних, хореографічних, театральних колективів, з яких 35 мають звання “народний” чи “зразковий”, і понад 100 майстрів декоративно-прикладного мистецтва з 20 ОТГ, 13 районів, 4 міст.

Символами “Folk-toloka 2018” були неймовірної краси та смаку триметрові “Коровайний оберіг” і фруктово-овочева карта Миколаївщини “Щедра осінь 2018”, якими наприкінці дійства пригощали всіх охочих.

Уперше в Миколаєві зазвучала чарівна трембіта від заслуженого артиста України, володаря Гран-прі ІV Всеукраїнського фестивалю пісенної творчості “Пісенний драйв”, що проходить на Миколаївщині, Олексія Ричка (Вінницька область). Понад 1000 учасників, за участю директора Миколаївського обласного центру народної творчості, заслуженої артистки України Наталії Баштової, дивували наймасштабнішим пісенним флешмобом, разом виконавши українську народну пісню “Зеленеє жито”. Протягом свята лунало безліч пісень, демонструвалися традиційні побутові танці “Карапет”, “Яків”, “Ойра”, представлено театралізований блок, а також працювали  фотозони “Від громади до громади”, фудзони з українськими національними стравами, а для наймолодших глядачів — дитячий арт-простір “Миколаївщина єдина”.

Учасниками свята стали не лише аматорські колективи та народні умільці, а й усі присутні. Було проведено аукціони “Фольк-хата стравами багата”, де можна було насолодитися смаколиками: медом, рибою, щедрими дарами осені, домашніми смачними ковбасами, салом, кавою по-українськи, козацьким кулешем і юшкою, еко-льодяниками від переможців проекту “Село на мільйон”; дегустації, майстер-класи та безліч творчих і колоритних конкурсів на тему “Ми — українці”: “Найкраще стилізоване українське вбрання”, “Знання українських пісень”, “Найкраще привітання” та інші.

Свято не обійшлося і без гри троїстих музик, які виконували весільні польки, переспіви, віночки українських пісень. Колективи національних рад потішили гостей своїм багатонаціональним колоритом.

Усі учасники обласного свята “Folk-toloka 2018” були нагороджені грамотами управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОДА, а МОЦНТ та КОР презентував ювілейний буклет “Нам 80 років”.

Це дійство – демонстрація культурної спадщини Миколаївської області було сповнене почуттям патріотизму, шанобливим ставленням до Вітчизни, батьківщини, сім’ї.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Сумах відбувся черговий модуль Академії культурного лідера

“Академця культурного лідера” – це всесторонній, комплексний розвиток особистості. Це і фундаментальний теоретичний матеріал, і культурне збагачення учасників, розвиток творчого потенціалу та креативності.

Тренери другого модуля – Надія Чушак та Ярослав Мінкін – підібрали цікаві творчі завдання для учасників. Їхні методи націлені на максимально якісне засвоєння нових знань за короткий термін.

Не обійшли увагою і організацію вільного часу. Так у перший день учасники модуля відвідали Сумський обласний ТЮЗ та комедійну виставу «Вільна пара» авторів Даріо Фо та Франка Раме. А у другий день – Сумський обласний художній музей ім. Н.Онацького, де побачили оригінали творів образотворчого мистецтва, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва українських та закордонних митців минулих століть та сучасності.

Альбом модуля

 

Всеукраїнський відкритий конкурс програм (механізмів використання інструментів) збереження і розвитку елементів нематеріальної культурної спадщини “Жива традиція”

Український центр культурних досліджень (УЦКД) за підтримки Українського культурного фонду оголошує Всеукраїнський відкритий конкурс програм (механізмів використання інструментів) збереження і розвитку елементів нематеріальної культурної спадщини “Жива традиція”.

 У 2008 році Україна ратифікувала Конвенцію ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини. Наразі саме культурний спадок вбачається основою розумної стратегії соціально-економічного розвитку малих територій. Відкриття та привернення уваги до нематеріальної культурної спадщини слугуватиме поштовхом для подальшого розвитку культурного потенціалу регіонів.

Метою конкурсу є обрання найбільш релевантної, комплексної та узгодженої програми збереження і розвитку елементу нематеріальної культурної спадщини регіону з можливістю подальшого включення елементу до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

 

Термін подання заявок: до 18 листопада 2018 року (до 18.00).

Оголошення результатів конкурсу: 27 листопада 2018 року.

 

За перемогу в конкурсі передбачена грошова винагорода:

 • перша премія — 25 000 грн
 • друга і третя премії — по 12 500 грн

 

Пакет документів, що надаються для участі в конкурсі:

 • заповнена облікова картка на елемент нематеріальної культурної спадщини, що пропонується зберегти і розвивати (форма облікової картки доступна на сайті Міністерства культури України);
 • опис програми механізмів використання інструментів збереження і розвитку елементу нематеріальної культурної спадщини регіону (форма додається);
 • фото (не менше 10), відео (за потребою) та аудіо (за потребою) матеріали по елементу, що плануєте зберегти і розвивати.

 

Матеріали мають бути надіслані на адресу virtualnks@gmail.com з позначкою “Конкурс” до 18.11.2018 року до 18.00.

 

Бажаємо успіхів!